2014-03-27

Tyst vår av Gunnar Stensson

Svanparet har flyttat till den lilla dammen närmast järnvägen. Varför? Jag får svaret när en unken stank av gyttja slår emot mig. VA Syd har tömt den långa dammen. Några pölar återstår. En mjärde med döende karpar ligger halvt ovan vatten. En flock måsar kretsar över den.
   I vintras tömdes de övriga dammarna för att utrota fisken, men den långa dammen bevarades som ett naturreservat. Nu utplånas allt liv.
   Det är vår. Nu skulle sothöns, änder, svanar, doppingar, storskarvar och hägrar häcka. Ladusvalar skulle kretsa över vattnet efter insektssvärmarna. Karparna skulle leka. Grodornas konsert och paddornas bölande skulle genljuda. Snart skulle tusentals smågrodor speja över vattenytan med glänsande ögon. I stället täcker gyttjan cementbottnen som en sur, våt filt, grå och kall.
    Är det karpar och grodor som förorenar vattnet som VA Syd hävdar?
   Eller är det sjöfåglarnas spillning? Är nedsmutsningen en effekt av näringskedjorna?
   Vi är många som undrar, vi som dagligen promenerar eller springer längs dammarna och gläder oss åt det rika livet i och vid vattnet.
   Men inte i år. En tyst vår väntar vid dammarna i Lund.

Inga kommentarer: