2015-10-22

Genmäle till Lucifer: Vi är i varje fall ense på en punkt – det behövs lösningar över blockgränsen av Ulf Nymark

I förra veckans VB replikerar Lucifer på mitt debattinlägg (nr 27) med anledning av Lucifers krönika i nr 26. Här ett genmäla som också får vara slutinlägg i denna debatt för min del.

Spårvägen
Jag är inte alls, som Lucifer tror, upprörd över att Lucifer har en annan syn på spårvägsutbyggnad än sitt parti. Jag konstaterade enbart detta faktum. För övrigt anser jag att Lucifer har fel som ser spårvägen som en ”trafik- och stads-byggnadsteknisk fråga. Det är i hög grad en stadsutvecklingspolitisk fråga. Men ser en det som en teknisk fråga är det förstås lätt att förhandla bort frågan om spårvägsutbyggnad.

”Efter-valet-samtal” med FNL och andra borgerliga partier
Om FNL Lucifer påstår att jag i min artikel slog fast att ”FNL är ett borgerligt parti och därmed är saken klar, de går inte att tala med.” Jag skrev att FNL ”i allt väsentligt” är ett borgerligt parti. Och jag har aldrig påstått att FNL-arna av den anledningen inte går att tala med. De rödgrönrosa partierna diskuterade med samtliga borgerliga partier, inklusive FNL, men exklusive SD, efter valet om möjligheter till samverkan.
   Det var, och här tvingas jag upprepa vad jag skrev i mitt förra debattinlägg, FNL som avfärdade sådana inviter.  Jag noterar att Lucifer inte anför något som helst stöd för sitt påstående om att MP och S inte ville tala med FNL. Noterbart är också att Lucifer i sin replik undviker att kommentera det faktum att han bevisligen har farit totalt vilse i valresultaten, när han i sin krönika påstår att FNL skulle tagit röster från MP.

Ense på en punkt – överenskommelse över blockgränserna
Lucifers slutkläm är något svårtydbar. En får intrycket av att han har svårt för att inse att V är med i den styrande koalitionen i Lund. Ett parti som är med och styr måste utan tvekan betecknas som ett styrande parti. Dessbättre tror jag att väljarna, i motsats till Lucifer, inser detta. Och när nu Lucifer tycks tvivla på V:s roll kan han lämpligen kontakta sin lokala partiledning och få bekräftat att de i samverkansavtalet mellan de rödgrönrosa skrivit under på att de är ett av fyra styrande partier.
   Slutligen: roligt att Lucifer och jag i varje fall är ense på en punkt: den rådande parlamentariska situationen i kommunfullmäktige är ohållbar. Den måste brytas och det kan bara ske genom överenskommelse över blockgränserna.

Inga kommentarer: