2015-10-22

Skall vi subventionera bensinskatten i glesbygd?
av Sven-Hugo Mattsson

I en interpellationsdebatt med Magdalena Andersson menade en moderat att de som bor i glesbygd bara har bilen som alternativ. Det finns ingen tunnelbana i glesbygd, det går kanske en buss högst två om dagen tyckte han. Han ville ha subventionerad bensin för de i glesbygd.
   Det finns några invändningar mot det här resonemanget. Ett är att koldioxiden från fordonstrafiken och flyget håller på att ta kol på vår planet. Skall vi då subventionera bensinen? 

 
Är de i glesbygd mer utsatta
Argumentet att de i glesbygd skall ha billigare bensin har funnit länge. Men är utgångspunkten i frågan utredd, finns det fakta som talar för en subventionerad bensinskatt är riktig. Har de i glesbygd sämre förutsättningar att betala gällande skatt. Jag är inte säker på det! Man har säkert lägre lön i glesbygd, men har man det sämre ekonomiskt när man räknar bort boende och andra livsnödvändiga utgifter?
   En annan fråga är om glesbygdsborna verkligen kör mer än i storstadsregioner. Jag är inte säker på det, skulle det ändå vara så finns redan en subvention i form av bilbidraget.

Klassaspekten
Det finns en klassaspekt på detta också, därför förvånar det mig att man kan höra argument för lägre bensinskatt i glesbygd även från vänster. Frågan är vad de, boende i glesbygd, som inte har bil, gör!
   Vad gör de som inte får köra bil? Vad gör de som inte har råd med bil och aldrig heller kommer att få. Vad gör garantipensionären som är tvungen att leva på bostadstillägg för att klara sig. Vad gör den lågavlönade?
   Moderaten ovan bryr sig inte om dessa grupper. Men det vore mycket bättre att kämpa för en bättre kollektivtrafik i glesbygd än subventioner till de som trots allt har det bäst i samhäller, de som har bil.
   Att höja bensinskatten är perfekt ur fördelningssynpunkt, det drabbar den rike mest, medan den riktigt fattige nästan inte alls drabbas.
 
Vad är glesbygd?
Jag tror man enkelt kan avfärda förslaget om lägre bensinskatt i glesbygd med att det inte är möjligt att genomföra. Är Torna Hällestad glesbygd? TH ligger nära tätorterna Lund och Malmö, men har av någon anledning dåliga bussförbindelser. Är Simrishamn glesbygd, ja det är det säkert. Här är långt till de stora tätorterna och jobben, Malmö, Lund och Kristianstad. Är Habo, Bankeryd, Oxelösund och Trosa glesbygd. Så, var tusan drar man gränsen, vilka bensinmackar skall ha subventionerad bensin. Hur ser man till så att de som egentligen inte skall ha subvention kör över gränser och tankar massor av bensin.

Inga kommentarer: