2016-11-03

Betyg ingen självklar garanti för kunskap! av Per Almén

Så har det återigen besannats, betygssättningen på åtskilliga av de fristående gymnasieskolorna är skild från elevernas faktiska kunskaper. I ett reportage i Sydsvenskan den 27 okt visar Emma Leijnse hur i vissa kurser, frfa matematik, på vissa skolor hundra procent av eleverna fått ett högre betyg än vad deras prestation på det nationella provet i samma kurs svarar mot.
   Det gemesnamma för dessa skolor är att de alla är fristående gymnasier. Det betyder inte att alla fristående gymnasieskolor fuskar med betygen, inte alls. Däremot att betygssättningen i ett system, som tillåter vinstdrivande verksamheter, riskerar att bli ett medel i konkurrensen om eleverna.
   Så läggs ytterligare en faktor i vågskålen som talar mot de vinstdrivna skolorna. Där återfinns sedan tidigare bl.a. tilltagande segregation, lägre lärartäthet, lägre lärarlöner och dåligt utrustade bibliotek. Det bygger ingen skola som ger eleverna de kunskaper och färdigheter som får dem att växa och som lägger en god grund för vårt framtida svenska samhälle!
Per Almén(s) i Lund

Inga kommentarer: