2016-11-03

Moderat skolpanik av Gunnar Stensson

Nu är moderaterna rädda. Deras skolpolitik har rivit upp läckor i det svenska skolskeppet. Vattnet forsar in.
   Kapitalismen strävar ständigt efter att öka antalet områden där ett inköp och en försäljning kan ske. I det offentliga rummet gäller det nu vård, skola och omsorg, påpekar Nina Björk.
   Marknadens logik har visat sig katastrofal när den tillämpas på skolområdet. Resurser avsedda för undervisning och lokaler hamnar som vinst hos skolkoncerner och utdelningar till aktieägare som skickar pengarna vidare till skatteparadis. 80 procent av väljarna ser det och ogillar det. Också majoriteten av moderatväljarna. Därav moderatpolitikernas panik. Som för resten delas av de övriga allianspartierna. Och Sydsvenskan (ledare 2/10).
   Som alltid kringgår man det verkliga problemet. Moderaterna försöker rädda skolan genom byråkratiska tvångsingripanden. De vill skapa ett kontrollsystem med anmärkningar, tvångsförvaltning och indraget tillstånd för de skolhuvudmän som inte sköter sig.
   Om det sker tvingas staten att anställa tusentals byråkrater för att tillämpa reglerna, medan skolkoncernerna svarar genom att anställa tusentals jurister för att kringgå dem. Så skapas nya marknader med nya kostnader för samhället - och vinster för företagen.
   Medan skolskeppet sjunker allt djupare.

Inga kommentarer: