2016-11-03

Historiskt hög nivå av klimatgaser i atmosfären av Ulf N

I förra veckan rapporterade Meteorologiska Världsorganisationen (WMO) att den kritiska 400 ppm-gränsen (miljondelar) för klimatgaser i atmosfären är passerad. År 2015 var det första år där koncentrationen genomsnittligt på helårsbasis låg över 400 ppm. Nya toppnivåer kommer att nås under 2016 då nivåerna ständigt förväntas ligga över 400 ppm. Ett faktum som ofta förbises i diskussionerna om växthusgasutsläppen är att koldioxid ligger kvar i atmosfären i tusentals år. Även om vi omgående skulle lyckas stoppa ökningen av utsläppen kommer sålunda koldioxidhalten i atmosfären att öka fram till dess vi är nere på utsläppsnivå noll.
   Samtidigt meddelar US National Oceanic and Atmospheric Administration att januari-september 2016 var den varmaste period som uppmätts globalt sett. Genomsnittstemperaturen för årets första nio månader uppmättes till 0,89 grader Celsius över 1900-talets genomsnitt på 14.1 grader.
   Här i Lund fortsätter vi bygga nya motorvägsavfarter och Trafikverket satsar på motorväg från Bjärred. Detta för att stimulera till ökad biltrafik och därmed också ökade utsläpp. Och vem såg de stora tidningsrubrikerna och de andfådda nyhetsinslagen i TV om WMO:s oroväckande rapport? ”Den kokande grodan”-syndromet är fortfarande förhärskande.

Inga kommentarer: