2016-11-03

Trump har fått skamgränser att överskridas
av Bertil Egerö

I söndagsprogrammet God morgon världen, den 23/10, gav Göran Rosenberg oss sin syn på vart USA – och Sverige – är på väg. Här liksom där ”har rädsla och hat har blivit högoktanigt bränsle”, även här ”har de bildliga högafflarna och facklorna tagits fram”. Att Trump inte vinner är han övertygad om, men problemet är inte längre Trump utan de många miljoner som är beredda att lägga sin röst på honom.
   Perspektiven skrämmer. Hur ska vi klara att åter höja skamgränsen, åter skapa tillit och samverkan där hatets budskap florerar allt mer öppet?
    Här kan man läsa och höra Rosenbergs krönika i sin helhet.

Inga kommentarer: