2016-12-15

The plot against America av Gunnar Stensson

Konspirationen mot Amerika är titeln på den svenska översättningen av Philip Roths roman som skrevs 2004. Den handlar om vad som skulle skett om den populäre piloten och Hitlerbeundraren Charles Lindbergh hade valts till USA:s president 1940 i stället för Roosevelt.
   För tio år sedan läste jag boken som en detaljskarp skildring av USA, sedd ur ett 9-årigt judiskamerikanskt barns perspektiv. Fiktionen om ett presidentval som urartar till katastrof verkade konstruerad. De populistiska grupperna kring Klu Klux Klan och America First existerade visserligen och var otäcka nog, men deras inflytande föreföll begränsat.
   Romanen berättar hur Charles Lindbergh råkar nomineras av det republikanska partikonventet på grund av sin folkliga popularitet. Med sitt flygplan ”Spirit of Saint Louis” turnerar han till samtliga amerikanska delstater. Alla framträdanden refereras entusiastiskt i press och radio. Hans budskap är enkelt: Vote for Lindbergh or vote for war! Han vinner en jordskredsseger. Det påminner om neutralitetspolitiken och de tyskvänliga stämningarna i Sverige under krigets första år.
   Det fanns en bred isolationistisk rörelse i USA. President Roosevelt försökte stödja de allierade i kriget mot Nazityskland men hindrades av folkopinionen. Att USA till slut drogs in i kriget berodde på det japanska blixtanfallet mot Pearl Harbour 1941.
   Lindbergh var Hitler-beundrare och hade flera gånger umgåtts med nazistiska makthavare som Goebbels i offentliga sammanhang. Hans budskap om fred gynnade Hitler som var angelägen att hålla USA utanför kriget.
   Historikern Arthur Schlesinger har spekulerat i vad som kunde ha hänt om Charles Lindbergh kandiderat i presidentvalet, blivit vald och som president slutit en ickeangrepps-pakt med Hitler på samma sätt som Stalin gjorde 1939. Det skulle helt ha förändrat förutsättningarna i det andra världskriget. Det var de tankarna som inspirerade Philip Roth att skriva romanen.
   I romanen är självfallet judarna den utsatta gruppen. Roth gestaltar en amerikansk motsvarighet till Kristallnatten. Antisemitismen var – är - en central del av nazismen – och inte bara i den. Intressant är hur huvudpersonen, den nioårige Philip Roth, passionerat ser sig själv och sina föräldrar som amerikaner, invandrare som alla andra, judar visserligen, men amerikaner på samma sätt som de andra invandrarna. Han är inte alls intresserad av någon judisk särart eller nationalism.
   Och det är kanske också ett budskap från den amerikanske juden Philip Roth i den situation som rådde i Mellanöstern 2004 och fortfarande råder.
   Nyss valdes Donald Trump till amerikansk president på ett sätt som är kusligt likt det katastrofala presidentval 1940, som Philip Roth konstruerat i sin roman.

Inga kommentarer: