2018-12-13

Boktips 1: Ensam, ung och skyddslös

Sabina Gusic, Ida Gunge, Johan Andersson, En viktig bok om omsorg. Metodhandbok i att stötta ensam-kommande unga. Region Skåne. Kunskapscentrum migration och hälsa.
Många möter i sina yrken ensamkommande unga, många engagerar sig frivilligt för dem och många kommer i kontakt med dem i vardagslivet. De ensamkommande har flytt krig och förföljelse, isolerats från sina hem och familjer, utsatts för våld och umbäranden under flykten, hamnat i samhällen som är främmande för dem och förstår inte språket. De saknar allt. Metodhandboken listar problemen – det är en tragisk och hemsk uppräkning – men visar också på sätt att försöka lösa dem. Den vill skapa samsyn och samverkan mellan oss vanliga människor som vill stötta de ensamkommande och de olika samhällsinstanser och professioner som arbetar för dem. Vi är många som behöver den.

Inga kommentarer: