2018-12-13

Skattekverulanternas förening av Ulf Nymark

Då och då dimper det ner i vår brevlåda inbjudan till medlemskap i en förening som kallar sig ”Skattebetalarna”. I själva verket borde föreningen kalla sig ”Skattekverulanterna” för det är precis kverulans från höginkomsttagare som föreningen sysslar med.
   Nu i dagarna har en ny sådan inbjudan kommit. Och som vanligt fylld av vulgärpropaganda. Denna gång handlar det om en skatt som inte finns: nämligen något som föreningen kallar ”flyttskatt”. I brevet hävdas att ett hushåll som säljer sin villa för 3,9 miljoner kronor skulle betala en ”flyttskatt” på i genomsnitt 740 000 kronor.
 

 
Det finns ingen flyttskatt
För det första finns det ingen flyttskatt i Sverige. Ingen person bosatt i Sverige betalar ett öre i skatt för att byta bostad. Flyttskatt finns helt enkelt inte, varken för villaägare, bostadsrättsinnehavare eller hyresgäster.
Vad Skattekverulanterna kallar flyttskatt är i själva verket beskattning av realisationsvinst på försäljning av småhus. Alltså en beskattning på den vinst som villaägaren gör vid försäljning av sitt hus. Skulle det inte uppstå någon vinst blir det heller ingen beskattning.

Vad är realisationsvinst?
Vad är då realisationsvinsten – hur räknas eventuellt vinst fram? Jo, så här ser det ut när Ville Villaägare säljer sitt hus:
   Hen utgår från försäljningssumman. Från den får Ville dra av vad hen en gång betalat för att köpa villan. Därefter får hen dra av för reparationer och underhåll samt eventuella kostnader för standardförbättringar (tillbyggnader, ny isolering etc) samt i förekommande fall mäklararvode.  På 22/30-delar av det belopp som nu räknats fram ska alltså Ville Villaägare nu betala realisationsvinst på 22 procent. Hen betalar ingen som helst skatt på själva flytten, hen betalar skatt på inkomst från försäljningen. Att betala skatt på inkomster är inget märkligt, i princip alla betalar skatt på inkomster, oavsett vilket inkomstslag det är.

Ett klipp på 3 miljoner
Enligt Skattekverulanterna har Ville Villaägare alltså betalat en ”flyttskatt”  på 740 000 kronor. Det innebär att hen gjort ett formidabelt storklipp på sin försälj-ning: vinsten utgör i runda slängar inte mindre än cirka 3 miljoner kronor, innan realisationsvinst-skatten är dragen.

Skattebetalarnas förening – ohämmad girighet
Sammanfattningsvis: det finns ingen som helst skatt förknippad med att en lundabo eller en i Sverige bosatt person flyttar. En villaägare som säljer sitt hus med vinst betalar en skatt på vinsten, men denna har ingenting med själva flytten att göra. Skatt på inkomster är huvudregeln i Sverige. Och i Ville Villaägares fall rör det sig dessutom om helt arbets-fria inkomster utan någon som helst insats från Villes egen sida. Det är svårbegripligt varför just Ville och andra villaägare skulle slippa skatt på inkomster, vilket är vad Skatte-kverulanternas förening förespråkar. Skattekverulanterna är dessvärre bara ett av den ohämmade girighetens många ansikten.

NOT: Denna text är en omarbetad version av en för några år sedan publicerad artikel. Då var det en annan skattekverulerande organisation, Villaägarnas Riksförbund, som propagerade mot den icke-existerande flyttskatten.

Inga kommentarer: