2019-03-14

IRAN: Kvinnorättsförsvararen Nasrin dömd till 38 års fängelse - och spöstraff


 
Enligt uppgift från Nasrin Sotoudehs man har hon nu dömts till 33 års fängelse och 148 piskrapp. Med de fem år som hon tidigare dömts till blir den totala längden på fängelsestraffet chockerande 38 år.
 

 

Detta är det hårdaste straff som Amnesty dokumenterat mot en människorättsförsvarare i Iran under de senaste åren vilket kan tyda på att myndigheterna nu trappar upp förtrycket. Vi måste agera nu! Skriv under!

Inga kommentarer: