2019-03-14

Ska järnvägen gå i en tunnel eller i markplan?


Karin Svensson Smith (MP) möter Börje Hed (FörNyaLund) i ett samtal om järnvägen.
   Ska järnvägen gå i en tunnel eller i markplan? Kom och lyssna på olika perspektiv på en viktig fråga för alla lundabor.
   Stadsbibliotekets atriumgård klockan 17:45 måndagen 18 mars.           

Inga kommentarer: