2019-03-14

Manifestation den 15 mars på Stortorget


Onsdag 13/3 planeras strax över 1 000 protester världen över i 90 olika länder. Det är en siffra som kommer att stiga tills på fredag.
 
 • BORT MED MONOKULTUR I JORDBRUK OCH
   SKOGSBRUK!

 • BORT MED BEKÄMPNINGSMEDEL!
 • SKYDDA BIN OCH HUMLOR!
 • HÖJ FLYGSKATTEN!
 • MINSKA INTERNETHANDELN!
 • MINSKA ANTALET LASTBILAR!
 • STOPPA UTBYGGNADEN AV E6 OCH E22!
 • INGA BORRNINGAR EFTER VANADIUM PÅ
   ÖSTERLEN!

 • BORT MED OLJA, KOL OCH GAS!
 • RÄDDA REGNSKOGARNA!
 • STOPPA HAVSFÖRSURNINGEN – RÄDDA STORA
   BARRIÄRREVET!

 • KAPITALISMEN KONTRA KLIMATET!
 

Så kunde de konkreta parollerna lyda vid den stora klimatmanifestation som Lunds gymnasieelever planerar att genomföra fredagen den 15 mars tillsammans med Fridays for future-demonstranterna och skolelever i hela världen.
   För det är sådana krav klimatkampen handlar om, och det är kontroversiella krav. I Norge handlar det om att stoppa oljeprospekteringen på Grönland, i USA och Kanada om att stoppa exploateringen av oljesand, i Polen om att stänga kolgruvorna, i Brasilien att om att stoppa avverkningarna av regnskogarna. Och att göra det snabbt!
   Rektorerna i Lunds kommunala gymnasieskolor kommer att hantera frånvaron enligt samma regler som alla andra skoldagar, vilket bland annat kan innebära indraget studiebidrag. Det innebär att somliga demonstranter får erfarenhet av att civilt motstånd kan kosta.
   Allt annat än en stor manifestation vore ett fiasko! Alla kan delta!
   På fredag får vi se hur det går.           

Inga kommentarer: