2019-03-14

Nu har Reformisterna besökt Lund av Bertil Egerö


 

I lördags besöktes S-lokalen i Lund av ett par Reformister. För mig oväntat många ungdomar (nåja, 20 – 30 år) deltog. Lokalen var i stort sett full när Reformisternas program rullades ut.
  "Reformisterna" heter formellt Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idé-utveckling. Den är en S-förening inom Stockholms arbetarkommun. Vill man gå med måste man därför bli sosse. Men stötta med pengar och reklam går alltid att göra.
   Programmet var helt klart intressant. Grunden, enligt de två, är en ny ekonomisk politik. Därtill ett nytt skattesystem, ett nytt pensionssystem, en annorlunda bostadspolitik, ett "demokratiskt arbetsliv", ny regional och välfärdspolitik, allt under devisen "grön reformism".
   Tyvärr inget om migrationsfrågorna, kampen mot SD och – ytterst – vikten att försvara vår demokrati. Asylpolitiken har ju hittills lett till rättsvidriga processer, långt från vad mänskliga rättigheter och barnkonventionen säger. Vi befinner oss på ett sluttande plan i det avseendet, i skuggan av SD:s faktiska existens och inflytande.
   Jag gissar att Reformisterna med sitt program ligger mycket nära V, och kan bara hoppas att en god direkt dialog mellan partierna kan utvecklas. Det behövs nog om denna rörelse ska få luft under vingarna, stärka idédebatten, verka som folkrörelse.
   På sin hemsida https://www.reformisterna.se/ utlovar föreningen ett nyhetsbrev till alla intresserade. Det känns klart värdefullt att följa Reformisterna i deras arbete.

Inga kommentarer: