2019-04-04

Inför hösten av Karl Witting (1989)

Under sommarslöa dagar
finslipade jag formen

susade med god fart
genom stadens grönska

försiktigt förbi trafikljusens
gula sömniga blinkning

parerade kantstenar
och styrde Undan för brunnslock

allt i jakten på
den perfekta cykelvägen

stannade först när näckrosorna
i Monumentsparken lyste röda.

Frånsett rubriken så står sig poetens ord väl angående cykelläget i Lund trettio år senare.
Ursprungligen publicerad den 25/8 i nr 23/1989

Inga kommentarer: