2019-04-04

Nybygge vid Höje å

Sedan VB senast skrev om ärendet förra veckan har det hänt en del i ärendet.
   Nedan finns en kommentar på Facebook av Mats Olsson om att överenskommelsen antogs av kommunstyrelsen med röstsiffrorna 9 mot 4 i onsdags.
   Där finns också en reservation mot "focusbytet" i kommunernas planering av området. Karin Svensson Smith reserverar sig i kommunstyrelsens arbetsutskott mot att Källbystaden blivit Höjeåstaden.
   Sist men inte minst kan du läsa ett uttalande från Klostergårdens Byalag den 1 april med rubriken ”Nej till Höje å stationsområde”.


 
Vad är det för fel på S i Lund?
Såväl C, MP, V som FNL går emot avtalet med Staffanstorp om "målbilden Höjeå stationsområde", vilket innebär inbjudan till bebyggelse på Staffanstorpssidan. Det hade räckt att S hade stött oss så hade förödelsen av Höjeådalen stoppats på ett tidigt stadium.
Mats Olsson på Facebook den 3/4.



 
Överenskommelse Lund Staffanstorp
MP yrkade på att den utbyggnad som planeras inom ramen för överenskommelsen mellan Lunds och Staffanstorps kommuner ska benämnas Källbystaden, ej Höjeåstaden. När det blev klart att det skulle bli fyrspårig järnväg hela vägen från Malmö till Högevall med möjlighet till ett tågstopp vid Klostergården har det planerats för bebyggelse i Källbyområdet. Detta har benämnts Källby och avsett främst bostäder intill järnvägen och i det redan hårdgjorda området med industribyggnader. Att nu lämna Källby som benämning och skriva om ”utveckling av området kring kommun-gränsen vid Höje å”. Källby nämns inte men Höje å nämns 12 gånger i den femsidiga tjänsteskrivelsen. Detta riskerar att föregripa kommande diskussion om att göra Höjeådalen till ett kommunalt naturreservat.



 
Nej till Höje å stationsområde
Uttalande av Klostergårdens Byalag

Politiker i Lund och Staffanstorp är överens om att bygga ett nytt bostadsområde, ”Höje å stationsområde”, vid Lunds och Staffanstorps kommungräns längs båda stränderna av Höje å.

”Det kommer att upplevas som ett Lundaområde eftersom det inte finns någon synlig gräns mer än ån”, säger Fredrik Ljunghill, byggnadskommunalråd i Lund. ”Det blir en förtätning med bra livsmiljö intill Höjeådalen. Vi och Staffanstorp har samma syn på utvecklingen.” (SDS 28/3).

Anledningen till att frågan aktualiseras är beslutet att bygga Klostergårdsstationen och Källbystaden vid Åkerlunds och Rausings industriområde och Lunds Arena. Stationen är det genomskinliga svepskälet för exploateringen av åkrarna och naturen söder om Höje å som hittills varit skyddade från urbanisering. Det så kallade ”Höje å stationsområde” sträcker sig mer än en kilometer över åkrarna i Staffanstorps kommun söder om stationen. Däremot ligger Arenaparken bara fyra minuter ifrån stationen.

Titta på kartan över ”samförståndsområdet”. Tänk er att Klostergården byggs ihop med det bruna åkerområdet söder om Höje å! Eller att Södra industriområdet i Källby byggs ihop med stadsbebyggelse på Staffanstorps åkermark ”Samförståndet” förutsätter där att en bilväg dras väster om järnvägen tvärs igenom naturområdet upp
till väg 108 så att trafiken kan flyta fritt genom den nya stadsdelen som ”kommer att kännas som om den låg i Lund”.

Naturen längs Höje å är ett riksintresse. Miljöpartiet vill göra Höjeådalen till ett kommunalt naturreservat. Vänsterpartiet också. Centerpartiet säger sig måna om den högproduktiva åkermarken liksom FNL. Ställningstagandena kring samförståndsplanen kommer att visa var politikerna och partierna står.

Staffanstorps kommun har ingenting med Klostergårdsstationen att göra. Det finns en station i Staffanstorp: Hjärup. Bygg där! Invadera inte åkermarken söder om Höje ås stränder med bebyggelse och bilvägar. De som nu bor i Flackarp är välkomna till den nya stationen.

Klostergårdsborna vill inte veta av någon bebyggelse på åkrarna söder om kommungränsen.
   De Staffanstorpsmedborgare som bor i Flackarp vid Höje å vill inte få sin miljö förstörd av fastighetsbolag och bostadsspekulanter.
   Vi som bor vid ån kommer konsekvent försvara åkrarna längs stränderna, grönskan och den biologiska mångfalden mot bebyggelse och urbanisering.
Klostergården den 1 april 2019.
Gunnar Stensson, Ninni Dahlbäck, Ann-Britt Hansson, Inge-Lena Sjöström, Bertil Johansson, Olle Ekstrand, Jan Engvald och Kerstin Gunnarsson

Inga kommentarer: