2019-04-04

Rapport från riksdagen av Hanna Gunnarsson


 
Vissa veckor är det ganska lugnt i riksdagen, andra veckor händer hur mycket som helst. Den här veckan har varit lite mer intensiv i beslutsfattandet.

Försvarsmakten, klimatet och miljön
För egen del har jag haft en av mina viktigaste debatter det här året, den som Vänsterpartiets motion Försvarsmakten, klimatet och miljön. I motionen lägger vi ett miljöperspektiv på Försvarsmaktens verksamhet och kräver att myndigheten helt enkelt blir bättre på att följa den nya klimatlagen och att försvarsmaktens intressen inte bör stå över intresset av rent dricksvatten, utbyggd vindkraft eller gröna näringar. Vi tar upp övningsområdet Vidsel i Norrbotten, där flera olika länder testar och övar framförallt med flygplan och drönare, Blekinge Offshore där Försvarsmakten har stoppat en stor vindkraftsutbyggnad och såklart Vättern, där vi kräver att alla övningar och skjutningar ska upphöra. Vättern är dricksvattentäkt för 280 000 personer, en siffra som kommer öka, och idag skjuter Försvarsmakten ammunition rakt ner i sjön. Se debatten här: (klicka på mitt namn) och läs motionen här: (den är läsvärd!)


Eventuell utförsäljning av Telia
En annan debatt på försvarsområdet den här veckan var frågan om en eventuell utförsäljning av Telia, vilket moderaterna har skrivit en motion om. Frågan ligger på näringsutskottets bord, men de valde att skicka frågan till försvarsutskottet för att få ett underlag om säkerhets-aspekten av att sälja Telia. Försvarsmakten var mycket tydliga i sitt remissvar: En försäljning av Telia skulle få säkerhetspolitiska konsekvenser för Sverige och måste utredas grundligt. Försvarsutskottet var eniga i sitt svar, men i näringsutskottet valde borgarna och SD att gå vidare med att kräva en utredning om försäljning. Se debatten här, klicka på Birger Lahtis namn.

Under veckan har de borgerliga och SD även fått igenom utredning av införande av system med anonyma vittnen (något som Vänsterpartiet är emot då det riskerar att minska rättssäkerheten) och licensjakt för säl (idag får man skjuta säl under skyddsjakt, vänsterpartiet var emot licensjakt). Som ni har kunnat följa i medierna är flera saker pågång, bland annat införande av ordningsbetyg.
   Just nu pågår dessutom slutarbetet med vårändrings-budgeten, där regeringen lägger fram sina ändringar 10 april. Vänsterpartiet gör nu vår första egna budget på fyra år, då vi under den senaste mandatperioden har haft ett budgetsamarbete med regeringen. Det har vi inte längre utan kommer lägga fram helt egna oppositionsbudgetar.
   Hör gärna av er om ni är i Stockholm någon gång, under tisdagar-torsdagar och vill se riksdagshuset!
Hanna Gunnarsson (v)
Riksdagsledamot och Stockholmskorrespondent           

Inga kommentarer: