2022-09-22

Interpellation om LKFs samarbete med miljöbrottsmisstänkt avfallsbolag av Ulf Nymark

Massmedia, bland annat Sydsvenska dagbladet och SVT, har i sommar i flera artiklar och inslag redovisat hur flera miljöfarliga sopberg i Skåne kan kopplas till flera bolag med samma ägare. Det handlar bland annat om byggavfall, bilbatterier, kemikalier och annat miljöfarligt avfall. Namnen på bolagen är Metallteknik, Ramneskogs och Containerservice. Flera kommuner i Skåne, bland annat Lomma, Staffanstorp, Sjöbo, Malmö, Helsingborg och Hässleholm har enligt uppgifter i massmedia i flera år försökt få bort sopbergen och driver rättsprocesser mot bolagen. Det finns hos kommunerna starka misstankar om att det förekommer organiserad brottslighet inom avfallsområdet.


I veckan före valet fick jag tips om att en av Metalltekniks/Containerservices containrar var placerad vid LKF:s hus i Nöden där renoveringar pågår. Jag skrev en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg, där frågan var om han tyckte det var lämpligt att LKF samarbetade med det brottsmisstänkta företaget och ifall han ansåg det olämpligt om han var beredd att agera i frågan.
   Nu visar det sej att Metalltekniks container är utbytt mot ett annat företags container. Huruvida detta har någon samband med min interpellation ska jag låta vara osagt. Sandberg förväntas svara på frågorna vid fullmäktigesammanträdet nästa vecka. Oavsett hur svaret blir: huvudsaken är ju att LKF-hyresgästers pengar går till ett miljöbrottsmisstänkt avfallsbolag.

Inga kommentarer: