2022-09-22

Klimatkrisen är en människorättsfråga

 

Det finns inte en rättighet som inte påverkas av de skenande klimatförändringarna. Därför går det inte att tala om klimatkrisen och människorättskränkningar som två separata frågor: de är direkt sammankopplade med varandra och åtgärderna som tas måste vara lika tätt länkade!
   Här är fem orsaker till varför vi som människorättsrörelse måste jobba sida vid sida med miljörörelsen. Klimatkrisen:
 #1. Hotar grundläggande rättigheter Rätten till liv, hälsa, mat och rent dricksvatten hotas nu över hela jorden som en direkt följd av klimatförändringar.
 #2. Förstärker orättvisor Hela planeten berörs, men de mest marginaliserade grupperna i de minst privilegierade delarna av världen drabbas både först och värst - trots att de står för en bråkdel av utsläppen.
 #3. Tvingar människor att fly Rätten till ett tryggt hem hotas över hela världen. Allt fler människor tvingas nu lämna allt bakom sig och fly på grund av torka, översvämningar, bränder och missväxt.
 #4. Ökar risken för konflikter Klimatförändringar förstärker redan existerande hot och ökar ekonomisk och politiskt instabilitet. Ökad konkurrens om viktiga naturresurser bidrar också till högre risk för konflikter.
 #5. Hotar urfolk Urfolk lever av och med markerna - ofta hotas både deras kultur och försörjning av klimatkrisen. Många urfolksföreträdare mördas också på grund av sin miljöaktivism.

Människorättsperspektivet är även viktigt för att åtgärderna mot klimatkrisen inte ska slå snett. Klimaträttvisa måste vara en del i omställningen.

Inga kommentarer: