2022-11-17

Lunds trädgårdsstad blir äntligen färdig!

 

Efter 60 år fullbordas solfjäderstaden Klostergården. Hörnet mellan Nordanväg och Östanväg ska bebyggas. Asfaltöknen mellan Stattenavägen och Östanväg som isolerar Klostergården från övriga Lund försvinner. De nya kvarteren anpassas till den unika Klostergårdsplane-ringen: slutna kvarter med höghus i norr och öster till skydd mot blåsten och låghus i söder och väster som släpper in solen.
   Eftersom de nya kvarteren ligger i Klostergårdens nordöstra hörn kommer bebyggelsen inte skugga någon del av Klostergården. De röda tegelmurarna bekräftar trädgårdsstaden Klostergårdens gräns i förhållande till det cementerade Arenaområdets 2020-talsbebyggelse.
   Klostergårdsfältet, den vackra parken inom Klostergården, mynnar ut vid de nya kvarteren. De boende får tillgång till träddungen och den höga kullen.
   Biltrafiken begränsas på både Stattenavägen och Östanväg, Cykelbanorna utvidgas och tydliggörs.


Så kan planeringen av de nya kvarteren hyllas. Men den kan kritiseras för att inte konsekvent fullfölja Klostergårdsvisionen. De planerade husen i sydväst är för höga och kommer att skugga de två nya gårdarna.
   Samtidigt är de nordöstliga byggnaderna längs Östanväg och Nordanväg för låga, sex i stället för åtta våningar, jämfört med de övriga gårdarna.
   Lösningen är uppenbar. Sänk höjden på kvarterens sydvästra hus till två våningar! Släpp in solljuset och ge de boende utsikt mot parken!
   Bygg husen längs Östanväg minst två våningar högre så att de anpassas till de övriga Klostergårdskvarteren! Antalet bostäder blir detsamma, 200. Skydda gårdar och träd mot nordanvinden! LKF och HSB bygger. Givetvis förses byggnaderna med solceller.
   Än är förändringar möjliga. Men skynda på att komma igång!

Inga kommentarer: