2014-11-20

Ett hårdare lundaklimat med borgerlig plus FNL-budget
av Ulf N

De borgerliga och alliansens gemensamma budget:
De Malmöbaserade tidningarnas lundasidor har i stora drag rapporterat om de olika kommunala budgetalternativen och om utfallet i kommunstyrelsen, dvs att den styrande koalitionens förslag i allt väsentligt gick igenom.
Sydsvenskans rubriksättare tycker att det viktigaste med de borgerligas och FNL:s gemensamma budgetförslag är att det inte är någon skattehöjning. Många lundabor skulle nog snarare tycka att det vore väl så viktigt att utförligare granska vad nejet till inkomstförstärkning innebär i form av uteblivna förbättringar och satsningar.

Nej, nej och nej
Här kommer ett urval av föreslagna rödgrönrosa satsningar som de borgerliga och FNL säjer nej till.
   Utvecklat klimat- och miljöarbete (2 milj., vilket bland annat innebär att varslet för miljöstrateger skulle behöva verkställas);
   stärkt grönt företagande med miljödriven utveckling (1 milj.);
   utveckling av Lunds centrum (1 milj.);
   stärkt vuxenutbildning och stärkt elevhälsa (1 milj. vardera);
   stärkt genuspedagogisk satsning för normkritik och antirasism (1,6 milj.);
   sänkt taxa och stärkt Kulturskola (1 milj.);
   fri simundervisning för skolan (1,5 milj.);
   förbättrad omsorg och vård vid demens (2 milj.);
   bidrag till härbärge för EU-migranter (0,7 milj.);
   riktat stöd mot barnfattigdom (2 milj.).

Sverigeetnokraterna
Sverigeetnokraterna lägger ett eget budgetförslag. Som Sydsvenskan skriver säjer sig SD vilja lägga mer pengar på vård- och omsorg än de borgerliga och de rödgrönrosa. För att åtminstone på papperet få ihop till denna utökning på vård- och omsorg gör SD drakoniska nedskärning på skola, socialnämnd och kultur.
   Nedskärningen på socialnämndens verksamhet är i SD:s budgetförslag drygt 16 milj., varav 12 milj. på ”invandringsrelaterade kostnader” (vad man nu mera precist menar med det) och nej till jobbsatsningar och arbetsmarknadsåtgärder. I samma storleksordning ligger SD:s nedskärningar i förhållande till de rödgrönrosas förslag när det gäller kulturnämnden. Här vill Sverigeetnokraterna bland annat göra nedskärningar genom ”Slopat stöd till mångkulturell- och kulturradikal verksamhet” på 6 milj. Man kan verkligen ställa sig frågan vad detta är för verksamheter! Ungefär lika mycket vill SD spara på utbildningens område bland annat på modersmålsundervisning. SD:s förslag är ju inte att betrakta som ett seriöst förslag – man skjuter från höften och men träffar ändå de mest utsatta grupperna i kommunen.

Likheter med de borgerliga och FNL:s budget
Bortsett från de rent rasistiska inslagen i Sverigeetnokraternas budget finns på många punkter en stor överrensstämmelse med det gemensamma borgerliga/FNL-förslaget.
Nu återstår att se om den styrande koalitionens förslag också blir det kommunfullmäktige fastställer. Det är dessvärre långt ifrån säkert. Blir så inte fallet blir det lite kallare och råare i Lund.

Inga kommentarer: