2014-11-20

Kyrkan kan öppna kursgårdar och församlingshem för flyktingar av Gunnar Stensson

Ärkebiskop Antje Jackelén möter idag, torsdag, Migrationsverkets generaldirektör för att diskutera möjligheten att kyrkan ska öppna asylboenden.
   Jämfört med många privata boenden där varannan krona blir en vinstkrona så skulle Svenska kyrkan vara mån om att driva boenden så att det blir bra kvalitet, säger kyrkans talesperson Kristina Hellqvist till Expressen (16/10).
   Det kan handla om asylboenden men också om boenden för flyktingar som fått uppehållstillstånd i kyrkans egna lokaler som kursgårdar och församlingshem.
   Samarbetet kan antingen utformas som ett partnerskap mellan Migrationsverket och kyrkan eller genom att Migrationsverket upphandlar tjänster.
   Det nyss avslutade kyrkomötet röstade om att kyrkan ekonomiskt ska hjälpa församlingar som stöttar flyktingar.

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson påpekar att verkets egna 25 000 platser har tagit slut för länge sedan och att han också har kontaktat Kriminalvården och försvarsmakten för att finna nya alternativ för boenden.
   Han hävdar att flyktingmottagandet är ett samhälleligt engagemang, inte en fråga som bara kan lastas på Integrationsverket.
   Vid flera tillfällen under och efter andra världskriget tog man snabbt hand om stora flyktinggrupper och försåg dem med mat och tak över huvudet. Detta trots att det dåtida Sverige var mycket fattigare och hade tre miljoner färre invånare än dagens svenska överflödssamhälle.

Kyrkomötets stöd till EU-migranter
Kyrkomötet antog ett uttalande där man konstaterar att alltfler EU-migranter befinner sig I Sverige och att de ofta saknar identitetshandlingar och alltså inte räknas som medborgare i det land de kommer ifrån. De saknar försörjningsmöjligheter och har dåliga bostäder eller inga alls.
   De som är romer utsätts för diskriminering och förtryck.
   Svenska kyrkan samarbetar på kort och lång sikt tillsammans med andra aktörer för att bistå fattiga EU-migranter, inte minst romer.
   Kyrkomötet uppmanar Sveriges kommuner att ta sitt ansvar och i samråd med kyrkor och andra organisationer hitta modeller som förbättrar situationen för fattiga EU-migranter.
   Sveriges regering och riksdag ska verka för att minska fattiga EU-migranters säkerhet genom att agera i EU och tydliggöra respekten för EU-migranters mänskliga rättigheter, särskilt barnens rättigheter.

Inga kommentarer: