2014-11-20

Vadå pudel? av signatäre hussen

Tur så få läser VB numer och än färre mina krior. Hurra! Vissa borde strukits, har hänt eller som med "Ulf, var är du" där avsågs mordbrännare Borgström = säkert släkt med galne advokaten som försvarade uppfunne psykopat eller ivf mytoman Quick. Så på begäran raskt över till slutklämmen i överlånga bidraget (förstadelen se nä VB!?).

Västmedia till sist har normalvis uppvisat grav osjälvständighet, nu med världsdelen och dess intressen mer aktivt på spel. De har de facto uppträtt som censorstyrda fast nåt sånt rimligt nog förekommer bra på marginalen, eller indirekt. Den som förbluffas över styrningshypoteser från stat eller statssammanslutningar uppmanas betänka att i samma ögonblick undantags-tillstånd eller allmänt beredskapsläge proklameras eller blott ett större terrordåd inträffar i Stockholm, exvis går ett noga planerat och praktiskt väl förberett maskineri igång och hubotarna på TV samt deras närmaste och högre chefer sätts under lydnadsplikt. Uniform spelar ingen roll men deras roller är lika karterade som vilket dj-a motoriserat infanteriförband som helst. Så lika osynliga som epidemiska Västpropagandan. I fallet Libyen var den solklar och nästan ryskt grov och en av centralfigurerna anlitades rentav som expert försvara egna personliga och SVTs samt kanske SRs hantering, i Kunskapskanalens Medialized annars en inte helt fördömvärd programserie. Ja, ett bra mått på avpolitiseringen alternativt kring kritiska offentlighetens läge och styrka, numera. Propaganda-matrixen rullade sen på när vältförsöket mot Assad gick igång och än idag svävar stora delar av befolkningen i okunnighet kring Syrienkonfliktens upptaktsskede. Nå, de flesta är likgiltiga eller obildade - Svensson är en kokad skit numer, vems eller vilkas fel är en sk god fråga utreda. Ja, 200.000 döda och ett antal miljoner flyktingar, varav rätt många kommit hit välutbildade till stor förvåning för somliga fastän ett utvecklat land uppsåtligen sökts avlivat, då pga ovilja underkasta sig väst samt dess allierade regionalmakter. Mediatäckningen var gravt undermålig eller avsiktligt propagandistisk, här i landet men klart bättre på exvis BBC - det västliga nyhetsbolag med bäst rykte för oberoende. Samma varierande västpatriotiska verklighetsbild var ung aktuell vad gäller Ryssland och Ukraina-krisen - eller nja, ngt mer hällat då närmare hem. Dessa oavbrutet pågående framför allt svenska (civilisations-)politiskt färgade och oambitiösa mediaprestationer är nåt praktiskt taget aldrig debatteras - och definitivt inte prövas åtgärdat. Inte ens på SR- och tidvis SVT-kollegerna i medie-granskande programtypen befanns anledning säga nåt, trots kontanta uppmaningar. Inför reela instansen dvs GN finns uppenbart en rätt obefintlig tilltro pga dirigerade eller krumbuktande utlåtanden och ett dolt regel-verk eller praxisvägledningar som först skönjes via kryptiskt formulerade avgöranden. Typiskt nog är GN synbart en rätt veritabel no-go area, för journalister inom samlade PS-bolaget. Kan ju finnas ett antal etiska och andra respektvärda motiv eller avväganden bak sådant men här snarast en slags korruption som ej handlar om mynt. Typiskt att enda av mig kända boken kring GN gycklar med anmälarna - men ska medge att blott fläckvis insatt. Var, när och hur har GN diskuterats över tiden, mer seriöst alltså och aldrig hör man den politiskt blandade styrelse som lär finnas uttala sig, per person alltså. Ett rikt avlönat updrag med minimal arbets-insats? Och med en jurist som leder själva handläggandet får man onda aningar, redan där. Jaha, namn där då?

Och ej heller vägen via programledare eller gäster i andra program, typ Konflikt eller Godmorgon Världen - eller Agenda! kommer flagranta, främst korre-råbusarna upp till diskussion. De som kan vara hur politiserade som helst år efter år utan nåt händer. Samt generation efter generation av exvis Moskvakorrar, dem lärde sig ryska jämte ytterligare annat nyttigt, Gud vet var. Men koncernens avtal med staten, kring neutralitet gäller nog inte utomlands. PS-media är väl i hela åtminstone europeiska väst direkt avtals-bunda vara neutrala och ickefärgade. Och även uländska bolag är underkastade regelverket i GB samt kanske på fler ställen, nåt ryska men engelskpråkiga RT fick erfara och de har nu blivit varnade. Och det blir direkt surrealistiskt när sv. korrar påtalar och schematiskt söker analysera exvis rysk mediapropaganda eller 'öst'medias institutionella kopplingar till makteliten när man själv och i rentav samma inslag blott en stund senare träder in i samma, om än ngt - eller i värsta fall klart smartare! agitprop-roll. En blind- eller befängdhet svårtänkbar i ett tidigare
tidsklimat där maktgranskningen fungerade rimligt hyfsat.

Tja, kollegial solidaritet på SR/SVT - eller nåt som är kontraktsbestämt, eller vad? Man kan mycket väl ge kompletterande belysningar att fylla ut värsta fulgapen i populas-programmen. Och nyssnämnda program i högre divisionen för typ akademiker eller bildad KRAV-medelklass gör precis så, även om Qvartoften är en rätt svårnådd kvadratjournalist och Dok Utifrån jämte vissa program eller -serier i Kkan blir som välkyld Coca eller Cuba Cola när ökentorftigheten lägrar sig över Svenssonfödan, å samlade menyn. Alltså det snart sagt oändliga förströelseutbudet i SVT 1 o 2 samt i TV4 med +kanaler - den Hamiltonska sv. media-revolutionen agerar tvångsmatning, med spritat smör tills levern spricker på delinkventerna.

Det blev ju en rätt annorlunda text med bearbetningarna men kan inte låta bli citera slutklämmen kring västs arabiska favoritvänner och Saudis flirt med US inleddes ju redan 1922, tala om strategisk planering för kommande motorism over there! Citat: så ingen demokratisering, inga MR-ambitioner alls - och garanterat ej ens viskad skymt av sekularisering och teokrat-statens död samt shejk- och klansamhällets undergång, aja-baja! Jämte monarkins fall - konstitutionellt eller för bödelssvärdet. En skapelse precis som Khmer Rouge av am. totalitära kontrollbehov vad gäller vår värld samt så medlet, om inte smygmetoder duger, Perpetual War. Med ett uttryck lånat från en av sista stora fria am. intellektuella, nu död.

Ja, skulle egentligen skrivit om sv. 3-männajuntans presskonferens i veckan, där Romson, Piggelin & Margot Wallström ej tilläts störa showen detta trots en partiblandad regering och Åsa vice SM. Peter Rådberg han som nära kom att hamra på ett SAAB-plan i Ofogs eller om nu kristna civila kommandoräder är ju bara inte tänka på. Med munkavle, i så fall. Däremot Sjöstedt med sin frejdiga Bemanna kanonerna! entusiasm. Å andra sidan inte första gången socialistiska partier med nationella dragningar hemfaller åt motsidan och om russofob så desto lättare. Läs VKll:s förhistoria, nere på 30-talet och Jonas nog en politikertyp som kan tänkas dra igång eller snarare i obetänksamhet, orsaka krigskatastrofer. Jfr VK l! Det var ruggigt men onekligen lite spännande se hans strids-febrigt glänsande ögon och nog fradga i ena mungipan när Putins namn kom på tal, under intervjun sen tre starke män återinfört NATO-patriarkatet. Så nästa steg för gråslips-juntan blir väl att han den skånske meritbandsjulgranen utses till skugg-FM samt att Hultqvist ges förmånen regera sitt department, från Borlänge. Och får hela länet/landskapet som ett privat jakt-revir! Nåt ska han ju kompenseras med - å andra sidan har sv. FM's aldrig varit starka för att försvarspolitiken sen sista kriget realt bestämts annorstädes och i typ sekreta utskott, sentida varianten nog med blandad nationalitet. Jo, Rådberg apropå utan RD-plats numer, snopet - men finns månne nån villig avstå sin stol? KSS, sägs att det ändå krävde ett ingripande från Sthlm för bli valbar, har du inte valkretsens förtroende och varför i så fall? Peter är vital för freds- och nedrustningsarbetet samt för röd-grön ideologi jämte att mota (neo)liberala smygmilitarismen samt inte minst för att landet ska kunna hålla sig undan ett am. försök göra "atomaska" av landet, genom locka ryssen anfalla västut.

Så, suck - då har pudeln stilla infunnit sig, i rummet med avtagande TB-knatter. Således - är i mina krior alltför ofta eller nästan alltid osaklig, orättvis och ställvis rätt obegriplig samt i (person-)omdömen svepande och grov samt med en högst olycklig dragning åt smågrandios, antikverad vänster-retorik. Redaktören tyckte i vart fall jag skulle skriva så i mitt nästa inlägg vilket härmed är verkställt! Därtill är inläggen för långa och ofärdiga samt lider av taskig eller lam argumentation för i.o.f.s. respektvärda syften - ibland. Så uppfattade jag i varje fall red. i en teknolös teleportvision efter en ovanligt krävande vandring, upp- och nerför Alunbrukets varmt tegelröda slagghögar. Trodde mig skymta Ayers Rock i fjärran, förresten.
 Det redaktören kommer ihåg från sitt svar på första artikelutkastet var en anmärkning på artikelns längd och brist på koncentration. Kanske det är vad artikelförfattaren skriver ovan, kanske inte.
red

Inga kommentarer: