2021-12-09

Betygsmarknaden av Gunnar Stensson

 

Påtryckningar i samband med betygssättning är ett växande arbetsmiljöproblem anser Johan Åström, LR i Malmö, Anne Pihlo, LR i Borås och Andrés Jerez, LR inom Academediakoncernen.
 

Återigen presenterar Lårarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden en förfärande rapport om den svenska skolans betygsmarknad. Värst är rektorernas och företagsledarnas påtryckningar och hot om dålig lön eller avskedande som drabbar lärarna på marknadsskolorna om de inte sätter höga betyg. I värsta fall avskedar rektorerna lärarna och sätter betygen själva.
   16 procent av lärarna har utsatts för sådana påtryckningar, enligt Lärarnas Riksförbunds enkätundersökning. 26 procent har utsatts för påtryckningar från föräldrar som ibland hänvisar till sin höga samhällsställning.
   Jag känner knappast någon lärare som inte varit med om detta i någon form, säger Andres Jerez, föreningsombud för LR inom Academedia-koncernen.
   Det handlar om att köpa betyg för pengar eller att tvinga fram betyg genom att hota lärares fortsatta försörjning. Men köpta eller framtvingade betyg avslöjas när eleverna kommer till korta i den högre utbildning de hamnat på.
   Flertalet lärare biter samman och fortsätter att bedriva kvalificerad undervisning. Men enstaka lärare är införstådda. De ställer den nyliberala frågan ”Vad får jag för det då?” Svaret kommer från skolledningen: högre lön eller chefsställning. ”
   Man äger ej snille för det man är galen”, skrev Kellgren för ett par hundra år sedan. Man kan omformulera satsen så här:
   Man äger ej kunskap för det man har pengar. Inte snille heller, för resten.
Läs hela rapporten i Skolvärlden!


Inga kommentarer: