2021-12-09

Friday for Future alla fredagar

 

Varje fredag samlas vi för klimatstrejk på Stortorget eller för digital strejk. Vi vill att Sverige och Lund medverkar till att hålla den globala temperaturökningen under 1.5 grader, uppfyller Parisavtalet, verkar för klimaträttvisa och lyssnar på den bästa samlade vetenskapen.
 


Malmö stadshus imorgon kl. 17:00 – 18:00

Det är inte en självklarhet att kunna stå upp för miljö, natur och marker. Kom till Stadshuset så sätter vi ljuset på miljöförsvarare!
   I takt med att den ekologiska krisen eskalerar ser vi en alltmer alarmerande situation för de som skyddar vår planet. Hot, våld och mord på miljöförsvarare blir allt vanligare och bakom ligger samma krafter som driver på klimatförändringarna och den ekologiska krisen.
Läs mer »

Inga kommentarer: