2021-12-09

VA Syd:s ohållbara miljöargument

VA Syd påstår att ett större utsläpp från Källby reningsverk skulle vara en miljökatastrof och anför påståendet som huvudargument för att välja Sjölunda-alternativet i stället för att utveckla Källby avloppsreningsverk.
   Hittills har något sådant utsläpp inte inträffat. Om det inträffade skulle det vara en övergående miljökatastrof. Efter det att utsläppet runnit ut i havet skulle nytt å-vatten fortsätta att strömma genom landskapet.
   En mer än milslång avloppstunnel genom sydvästra Skånes bästa åkermark är däremot en ofrånkomlig, våldsam och oåterkallelig miljökatastrof. Den skulle också gynna de krafter som vill urbanisera åkermarken i Trollebo och Flackarp och därigenom sabotera vår framtida försörjning. 


 

Att bygga avloppstunneln till Sjölunda och medverka till verkets anläggningskostnader skulle kosta Lund mellan 2,4 och 2,7 miljarder – eller sannolikt mer.

Att rusta upp Källby avloppsreningsverk till framtida högsta kvalitetsstandard kostar hälften så mycket: 1,2 miljarder.

Genom att satsa på utveckling av Källby avloppsreningsverk skulle man dessutom kunna disponera fem eller sex hundra miljoner extra på att göra det till Sveriges mest avancerade och säkra reningsverk – och ändå spara en halv miljardeller mer, jämfört med Sjölunda-alternativet.
   Därtill kommer den skada som skulle bli följden av en nedläggning av Källby. Den skulle drabba dammarna - denna ojämförliga sjöfågelsbiotop - om Källbyverkets jämna försörjning med rent vatten upphörde. Höjeåns naturreservat skulle förlora sin viktigaste attraktion.           

Inga kommentarer: