2009-12-10

EU: Jerusalem huvudstad i både Palestina och Israel
av Gunnar Stensson

Sveriges förslag om ett uttalat EU-stöd till målsättningen att göra östra Jerusalem till palestinsk huvudstad förkastades vid förhandlingarna i Bryssel 7 och 8 december till förmån för den försiktigare skrivningen: Jerusalem ”bör utgöra de båda staternas framtida huvudstad” som del i en framförhandlad lösning.
Så heter det i uttalandet om en gemensam europeisk hållning som offentliggjordes tisdagen den 8 december.
På andra punkter är uttalandet tydligare.
EU-ministrarna fastslår att den palestinska staten ska vara sammanhängande och fungerande, vilket innebär att en del av Jerusalem måste ingå.
EU-dokumentet konstaterar att ”den Europeiska unionen kommer inte erkänna några förändringar i de gränser som gällde före 1967”.
Strax efter det att dokumentet presenterats, kom ett uttalande från USA:s utrikesministerium.
”Vår ståndpunkt beträffande Jerusalem är klar. USA:s politik är oförändrad. Som alla tidigare regeringar förklarat beträffande denna fråga, måste Jerusalems status och alla liknande frågor lösas av parterna själva genom förhandlingar.”
Det amerikanska uttalandet försvagar EU-initiativet. Talet om en oförändrad politik är olycksbådande. Vart har den politiken lett de senaste 40 åren?
Israels utrikesminister Avigdor Lieberman jublar. Fredsprocessen är inte som en IKEA-möbel. Det svenska initiativet är ett miserabelt misslyckande, säger Israels UD.
De EU-stater vars protester försvagade det svenska förslaget var Tyskland, Polen, Italien, Ungern och Tjeckien.
Från det att förslaget läcktes för en vecka sedan tills det slutliga dokumentet publicerades på tisdagen var Israel och israeliska lobbygrupper mycket aktiva i ansträngningarna att stoppa eller oskadliggöra det.
Den palestinska myndighetens utrikesminister Salam Fayed förklarar att uttalandet är ”ett steg på vägen till att det internationella samhället påtar sig sitt direkta ansvar för att få ett slut på den israeliska ockupationen av palestinska områden som pågått sedan 1967.”
I Sydsvenskan 9/12 säger Bildt: ”Det måste bli förhandlingar. Vi accepterar inte någon ändring av 1967 års gränser som inte godkänts av båda parterna. Det gäller även Jerusalem.”

Inga kommentarer: