2012-03-08

Det stora tågrånet – Möte i Malmö

Möte med författaren tillika journalisten Mikael Nyberg och hans debattbok ”Det stora tågrånet”, om privatiseringar och järnvägens sönderfall. Nyberg granskar hur avregleringens ideologiska teorier fungerar i praktiken. Detta utan att vara nostalgisk och hävda att allt var bättre förr.
   Lördagen den 10 mars kl 14.00. Industrigatan 4 i Malmö, Röda Huset (vid Värnhem).
   Mikael Nybergs bok ”Det stora tågrånet” är recenserad i Tidskriften Tåg nr 1 jan av Anders Nilsson, som konstaterar. ”Med hjälp av det stora tågrånet kan man fundera över hur järnvägen bäst ska organiseras för att både vara kostnadseffektiv och samhällsnyttig”.
   Boken här även fått en positiv recension i DN 29 jan.
Arrangörer: ABF, Attac, Glokala Folkhögskolan, Jordens Vänner, Kvarnby Folkhögskola, LO Malmö och SEKO Skåne

Inga kommentarer: