2012-03-08

Smått och gott från det kommunala av Lucifer

Det droppar nästan varje dag in uppseendeväckande nyheter från det kommunala i Lund. Som nu, det senaste om Pålsson, glasmästaren och fastighetshajen som tycks kunna lura skjortan av de borgerliga vännerna i kommunledningen var gång.

Alltid denne Pålsson
Lund har ett parkeringsbolag som fick i uppgift att bygga ett parkeringshus åt Arenan nere vid Högevallsbadet. Parkeringsbolaget ville egentligen inte bygga där eftersom det var som upplagt för en felinvestering. Huset är dömt att stå praktiskt taget tomt för det mesta, nämligen när det inte är stora publikdragande arrangemang i Arenan, Pålssons ”gåva” till kommunen. Nu visar det sig att inte ens när det finns en massa bilburna Arenabesökare får man tillräcklig beläggning. Det är nämligen så att man parkerar mycket billigare och närmre på markparkeringen bredvid Arena. Och vem driver då den. Jo, det gör Pålsson som äger marken efter att ha fått den billigt av kommunen. Så där sitter väl Pålsson och räknar sekinerna nere i Österrike. Lunds kommun, ja, lurad igen!

Lund betalar till Kastrup
Från kommunstyrelsen hör vi att Lund nu har satsat 50 000 i ”Copenhagen connect”, en verksamhet som har till uppgift att göra reklam för och stötta storflygplatsen Kastrup. Kastrup är en mycket lönsam verksamhet, Köpenhamns största arbetsplats såvitt bekant. Men nu är man inte nöjd, det gäller att tävla med Amsterdam, Frankfurt och Hamburg och helst vinna över flyglinjer. Men det kostar pengar och då ska Malmö, Lund och Helsingborg vara med och betala. Är det verkligen i enlighet med kommunallagen att stötta enskilda verksamheter på ett detta sätt. Och borde vi i så fall inte hellre ge SJ pengar så de har råd att sälja biljetter i Lund?

Friska pengar till Ideon
Ideon är en samling fastighetsbolag och verksamheter med stora pengar i ryggen, t.ex. från Ikea. Nu är det en ny stiftelse eller kanske ett bolag på gång och de vill att Lund satsar pengar. Kommunstyrelsen beslöt att satsa en halv miljon, och det verkar bara vara början. Men varför ska Lund betala det?
   Lunds ekonomi mår inte bra efter borgarnas skattesänkning när de trädde ill. I sex år har det ständigt handlat om nerskärningar i stadens verksamhet och nu skärs det plötsligt också i den gällande budgeten. Förvaltningarna kan inte göra sitt jobb. Tekniska förvaltningen skrev till kommunfullmäktige i förra månaden att man "saknade de resurser som krävs för att hålla vägnätet i gott skick … underhållsskulden växer från år till år…". Att det förhåller sig så är lätt att konstatera ute på Lunds gator och cykelvägar. Men till sånt som borgarna gillar finns det alltid pengar.

Varför ställer S upp på sånt?
Miljöpartiet och Vänsterpartiet var förstås emot de båda nämnda anslagen, det säger sig själv. Men Socialdemokraterna i kommunstyrelsen ställde upp för Helmfrid (m).
   Lunds socialdemokratiska kommunalpolitiker har kommit långt de senaste tio åren från sin tidigare linje att bara jamsa med borgarna. S intar nu ofta en vänsterhållning som gör det naturligt för partiet att ställa upp sida vid sida med V och Mp.
   Det tycks för det mesta råda ett gott samarbetsklimat mellan de röda och gröna partierna. Men ibland faller man in i den gamla medgörliga hållningen. Man kan bara hoppas att det ska ske allt mer sällan.

Inga kommentarer: