2013-09-19

Ship to Gaza kräver av Egypten: Öppna Rafah nu!

Sedan den 3 juli har Rafah, den enda gränsövergång som varit öppen för vanliga palestinier som vill färdas från eller till Gazaremsan via Egypten, varit näst intill helt stängd. Egyptens stängning av gränsen har förödande konsekvenser för den palestinska befolkningens vardag och hälsa. Sjuka kan inte resa för att få vård, studenter hindras från att delta i sina utbildningar, familjer splittras. Bränslekrisen är akut och förvärrar bristen på el och drickbart vatten. Egyptiska myndigheter har också låtit riva eller stängt en stor del av de tunnlar som har försett Gazaremsan med en betydande del av de varor som konsumeras i området.


Effekterna av blockaden av Gazaremsan som Israel har uppehållit mot det internationella samfundets många vädjanden sedan 2007 förvärras nu drastiskt av Egyptens agerande. Det framstår med skrämmande tydlighet hur övergången vid Rafah var en säkerhetsventil för palestinierna på Gazaremsan. Den är nu stängd.
   Vi vänder oss direkt till Egypten och kräver att man upphör med att upprätthålla den israeliska blockaden.
   Öppna gränsen för all fredlig och kommersiell trafik! Det internationella samfundet, inklusive den svenska regeringen, måste kraftfullt agera för att denna långdragna kollektiva bestraffning av 1,7 miljoner människor omedelbart upphör.
Dror Feiler
Ann Ighe
Victoria Strand
Talespersoner för Ship to Gaza Sverige


Läs och underteckna
denna petition om öppnande av Rafah som nyligen har lagts ut via Avaaz.

Inga kommentarer: