2022-12-08

Året lider mot sitt slut

 

Detta är årets näst sista nummer. VB-året avslutas med ett sista nummer den 16/12.
   Då brukar jag förutom en önskan om goda helger önska oss alla ett gott nytt VB-år. Så kommer det inte att bli i år. Som bekant så meddelade jag i årets första nummer att detta blir mitt sista år som VB-redaktör. Det har varit fritt att agera om någon vill ta över stafettpinnen, mitt enda villkor är att det är någon med sitt politiska hjärta till vänster.
   Än så länge har ingen anmält sitt intresse för att föra VB vidare. Många har uttryckt sin sympati med VB och att det är tråkigt om den försvinner. Red bockar och tackar för både egen och alla skribenters vägnar.
   Det finns vissa rörelser inom vänsterpartiet för att göra något nu i denna elfte timme. Ingen har kontaktat mig direkt men jag har som sagt hört att.
   Nästa vecka kör vi emellertid som vanligt om makterna, tomten och skribenterna så vill.
Göran Persson, red

Inga kommentarer: