2022-12-08

De glömda av Gunnar Stensson

Efter att på livstid ha hållits inspärrade som sinnessjuka eller sinnesslöa i Sankt Lars asyl söder om Höje å grävdes de ner invid Flackarps kvarn, bortom de åkrar där de tvingats arbeta.  Järnstavar med anonyma patientnummer markerade gravarna. Deras namn var glömda innan de dog. Två tusen begravdes där mellan 1895 och 1951.
   Detta är den framväxande jämlikhetstankens skuggsida: när man vill framhålla ”vanliga människors” förmåga att ta politiskt ansvar sker det inte sällan genom att man avgränsar ”det verkliga folket” från vad man uppfattar som ”de hopplösa längst ner”,skriver Ola Larsmo i sin nya bok Lektion 11.

Förra veckan kritiserade Lars Eric Jönsson i Sydsvenskan vanskötseln av Sankt Lars begravningsplats. Ogräset växer högt, gräsmattorna förbuskas och järnstavarna sitter snett.
I tisdags svarade kyrkogårdschefen Emma Bodin och ordföranden i kyrkogårdsutskottet Eric Hammarbro på kritiken.
   Den 1 augusti i år övertog kyrkan vården av Sankt Lars begravningsplats. Pastoratets kyrkogårdsavdelning håller på att ta fram en vård- och underhållsplan. Planen ska utformas med hänsyn till begravningsplatsens särskilda historia.

Bra att kyrkan tagit över ansvaret, men nu har redan fyra månader gått. Man borde ha kunnat resa järnstavarna, klippa gräset och vårda buskar och träd redan under den vackra hösten, samtidigt som man utformade planen. Det skulle ha gett goda kunskaper om platsens unika förutsättningar.  
   Begravningsplatsen är en viktig del av Lunds kulturhistoria och har en särskild betydelse för många lundabor. Den borde anslutas till Sankt Lars-parken med en allé. Den färdiga begravningsplatsens invigning borde firas med en stor minneshögtid.

Inga kommentarer: