2022-12-08

August Strindbergs lilla katekes för underklassen


Första huvudstycket

Vad är samhället?
   En samlevnadsform som utvecklat sig under inverkan av överklassens syfte att hålla underklassen under sig.
Vad är överklass?
   De tärande, de styrande.
Vad är underklass?
   De närande, de styrda.
Vilka medel begagnar överklassen för att hålla underklassen under sig?
   Religion, Politik, Lagar, Vetenskap, Konster och Moral.           

Inga kommentarer: