2022-12-08

Rivning av kulturhistoriskt värdefulla hus på Möllevången av Ann Schlyter

 

LKF, det kommunala bostadsbolaget, fick för två år sen positivt besked i byggnadsnämndens arbetsutskott (där v inte får vara med) om att planera för rivning.  Det beskedet borde aldrig givits. Tre befintliga lamellhus - klassade som kulturhistoriskt värdefulla hus rivs, flera stora träd fälls. Och LKF ska få bygga fem punkthus istället.
   Deras argument att riva var att hög energiförbrukning, dräneringsproblem och dålig tillgänglighet i befintliga hus. Men det är aldrig energisparande att riva tegelhus! En dränering och renovering skulle ge möjlighet att fortsätta erbjuda billiga lägenheter. Tyvärr, fortsatte en majoritet i byggnadsnämnden nämnden att stödja dessa planer.

Inga kommentarer: