2022-12-08

Riv Tidöavtalet!

 

Demonstration på Triangeltorget 10 december kl 14-16

Kämpa för social rättvisa, mänskliga rättigheter och klimaträttvisa!
   Tidöavtalet är det senaste exemplet på allvarliga inskränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska principer såsom allas likhet inför lagen, skydd från förföljelse och krig.
   Tidöavtalet är rasistiskt. Det en attack mot icke-vita personer, boende i förorten samt flyktingar. Om detta skulle gå igenom kommer vi i hög grad att leva i en polisstat och ett angiveri-samhälle.
   Tidöavtalet främjar också en bakåtvänd klimatpolitik som är en katastrof för alla människor på vår planet.
   Tidöavtalet förhandlades fram på ett slott utifrån en bild av verkligheten som vi vägrar acceptera.
   Vi vill ha ett samhälle och en politik som står för jämlikhet, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, fred, social rättvisa, klimaträttvisa och internationell solidaritet.
   Tidöavtalet har fått hård kritik av mänskliga rättighetsorganisationer som Amnesty, Civil Rights Defenders och Rädda Barnen.
Läs mer »

Inga kommentarer: