2016-12-01

Advents- och julkonsert

Helgeandskyrkan (Lund)
Söndag 4 december kl 15
Malmö kammarkör
Larsåke Sjöstedt, orgel
Dan-Olof Stenlund, dirigent

Inga kommentarer: