2016-12-01

Inte längre sämst i klassen av Gunnar Stensson

De svenska fjärde- och åttondeklassarnas matte-kunskaper är något bättre än de var 2011, enligt den senaste Timss-undersökningen. (Timss= Trends in international mathematics and science study) Kunskaperna ligger visserligen fortfarande under medelnivån, men svenska skolpolitiker jublar. De talar om ett trendbrott. Både Björklund (L) och Fridolin (MP) skryter på det ödmjuka sätt som man kan göra efter en framgång.
   Att de svenska elevernas kunskapsnivå är mycket lägre än den var 1995, när den första Timss-mätningen gjordes, före kommunaliseringen, friskolorna och det fria skolvalet - det är ett faktum som de båda politikerna förtränger.
   Häromdagen sa Pisachefen Andreas Schleicher i en intervju i Sydsvenskan följande: ”Sverige hade ett skolsystem med ett starkt engagemang att förse barn med olika bakgrunder med bred och högkvalitativ utbildning. Många indikatorer visar att det fokuset tappats bort.”
   Den svenska skolan har förlorat sin själ.
   Nu väntar alla med oro på att Pisa-undersökningens resultat ska offentliggöras den 6 december.

Inga kommentarer: