2016-12-01

Rädda Umm al-Hiran! av Gunnar Olofsson


 
Den beduinska byn Umm al-Hiran i Negev i södra Israel hotas av förstörelse. Israels regering har fattat beslutet att riva den och ersätta den med ett samhälle bara för judiska israeler. På samma sätt hotas byn Attir att avskaffas och ersättas av - en skog.
   Innan staten Israel skapades ägde beduinerna 98% av Negev. När Israel bildades fördrevs merparten av beduinerna ur landet. De som blev kvar tvångsförflyttades till ett mindre område nära centralorten Beersheba.
   Till skillnad från tidigare turkiska och brittiska kolonialmyndigheter erkänner inte de israeliska myndigheterna beduinernas rätt till den mark de brukat i generationer. Därmed är byarna ”illegala”. I omkring fyrtio ”icke-erkända” samhällen lever 76.000 människor, ungefär hälften av Negevs beduiner. Här saknas samhällelig service som elektricitet, vatten, avlopp, sophämtning och till och med ambulanssjukvård. Barnadödligheten är fyra gånger högre än för israeler av judiskt ursprung. Det här rör sig alltså om israeliska medborgare, en etnisk minoritet, som diskrimineras av sin egen regering.
   Protestera mot rivningarna av Umm al-Hiran och Attir. Skriv på de upprop som nu sprids. Skriv till din politiker och till Israels ambassad! Den 29 november är FN:s officiella dag för solidaritet med det palestinska folket. Passa på att delta i någon av de aktiviteter som nu äger rum på olika orter!

Inga kommentarer: