2016-12-01

Klostergården – fyrspår, broar, järnvägsstation och ny bebyggelse av Gunnar Stensson

Hösten 2017 börjar utbyggnaden av fyrspår mellan Arlöv och Flackarp. Fyrspåren fortsätter sedan från Flackarp till Lund.
   Utformningen av Klostergårdsstationen och dragningen av sträckan Flackarp-Lund ska ut på ytterligare ett samråd våren 2017. Det handlar bland annat om nya broar över Höje å och Södra vägen.
   Om fem år ska utbyggnaden till fyrspår vara klar. Då kommer också bostadsområdena i Källby och vid Arenan vara färdiga. Folkmängden i Klostergården kommer att ha ökat med minst 1500 personer.
   Klostergårdsstationen blir utgångspunkt för den fortsatta planeringen. Det handlar om nya bostäder, bland annat längs Åkerlunds och Rausings väg. Landskapet mellan stadsparken och Höje å kommer att omvandlas.
   Processen har redan startat. För de boende gäller det att påverka och styra den. Det kommer att behövas många samråd det kommande decenniet.

Inga kommentarer: