2016-12-01

Rädda stenkrossen av Ann Schlyter

Stenkrossen är en mycket lyckad kultursatsning på ungdom. Lokalerna är oömma och mycket lämpliga för de verksamheter som bedrivs där. Som ett av ett nätverk av kulturhus i Lund är byggnaderna och verksamheterna omistliga.
   Stenkrossen i Lund ska enligt planerna rivas. Men stadsplanen ska ändras, bland annat på grund av nya förutsättningar vad det gäller skolbyggnader. När tjänstemännen för många år sen fick i uppdrag att upprätta en detaljplan höll Spyken till i lokalerna och man tänkte inrymma en ny gymnasieskola i kvarteret förutom bostäder. Nu är förhållandena ändrade. Det ska inte bli någon ny skola, men tjänstemännen fortsätter att planera för rivning av Stenkrossen, eftersom politikerna inte sagt något annat.
 

 
Då finns all anledning för politikerna att ge nya direktiv och bevara Stenkrossen. Den imponerande kulturverksamhet som pågår i byggnaderna förtjänar allt stöd. Kommunens historia av stöd till kulturutövarna behöver förbättras inte förvärras.
   En annan viktig aspekt är bevarandet av själva byggnaden. Den är ritad av Bernt Nyberg, vars arkitektur fick förnyad uppmärksamhet genom internationellt intresse och en utställning på Skissernas museum.  Stenkrossens strama fasader, långa takutsprång, fasade hörn och skulpturala skorstenar gör byggnaden till ett unikt och mycket vackert exempel på industriarkitektur. Det är sällan bruksbyggnader ges sådan omsorg i detaljerna. Och det är sällan industriarkitektur bevaras. Lund chockerade de internationella arkitektsamfunden genom att inte skydda stadsarkivet, en annan av Nybergs världsberömda byggnader, från ombyggnad. Det är märkligt att byggnadsantikvariska synpunkter har så ovanligt svårt att göra sig hörda i en stad som Lund. Om man vill värna om Lunds moderna kulturarv måste Stenkrossen få vara kvar.
   Idag råder akut brist på bostäder och det kommer att argumenteras för rivning med argument om att bygga bostäder på platsen. Men jag menar att bostäder kan byggas på den plats som var tänkt för ny gymnasieskola i kvarteret, och eventuellt kan man bygga en våning högre. Bostadsbristen är inget argument för att riva ett arkitektoniskt viktigt kulturarv och samtidigt krossa en fungerande ungdoms och kulturverksamhet.
   Vänsterpartiet lämnade för ett par månader sedan en skrivelse till byggnadsnämnden i syfte att få beslut om ändrade direktiv till detaljplanearbetet så att Stenkrossen räddas. Tryck på era politiker innan det är för sent.

Inga kommentarer: