2016-12-01

Malmö hjälper gränspolis hitta asylsökande

Alla stadsområden har lämnat ut de begärda uppgifterna. Med den informationen kunde gränspolisen igår hitta en efterlyst familj från Bosnien – två vuxna och två barn, 3 och 8 år.
Jens Mikkelsen, SDS 30/11
 


Flyktingpolitikens inhumana konsekvenser får ett tydligt ansikte i Malmö
Malmös stads socialtjänst har börjat lämna ut uppgifter kring papperslösas hemadresser till polisen. Det har bland annat resulterat i att polisen hittat en gömd barnfamilj. Polisens jakt på papperslösa är en direkt konsekvens av den migrationspolitiska uppgörelsen, som Vänsterpartiet står utanför, och regeringens regleringsbrev som säger att andelen verkställda beslut ska öka avsevärt. Platser som tidigare setts som fredade är inte längre det. De människor som tvingats gömmas sig p.g.a. en orättfärdig asylpolitik och en allt farligare värld är nu jagade överallt. Polisen säger att detta bara är början, fler adresser kommer att begäras ut. Skola, förskola, psykiatri, ingenting är fredat.
   I barnkonventionen som regeringen nu ämnar göra till lag är varje barns rätt till skola grundläggande. Denna rätt försvinner i praktiken helt när polisen så tydligt aviserar att de kommer att söka upp gömda barn som går i skolan.
   – När vi bildade ett gemensamt styre med Socialdemokraterna och Miljöpartiet 2010 skrev vi in i vårt gemensamma politiska styrdokument att gömda barn ska ha rätt till skola, förskola och skolbarnomsorg. Malmö blev här en föregångare. För oss spelade det ingen roll vilken juridisk status ett barn har, alla har rätt till skola. Regeringens nya politik och Malmös stads agerande omöjliggör nu denna rättighet för många barn. Det är svårt att finna ord för hur fruktansvärd denna vändning är, säger Hanna Thomé (V) oppositionskommunalråd
   – Att detta sker samtidigt som regeringen arbetar för att göra barnkonventionen till lag är visar bara på hur lite fina ord betyder då ledande politiker inte vågar göra handling av dem. Alla vi som inte går med på hur barns rättigheter förvägras måste samfällt resa oss till försvar för varje människas rätt till liv och frihet, säger
Hanna Thomé (V) oppositionskommunalråd

Inga kommentarer: