2016-12-01

Europas mur – dödligare än Trumps av Gunnar Stensson

2015 dog 240 personer som försökte ta sig in i USA från Mexiko. Enligt de senaste uppgifterna från International organization for migration har 4271 personer drunknat på sin färd mot Europa fram till 11 november i år, förra året över 3500.
   För denna massdöd krävs ingen Trump, bara socialdemokrater, kristdemokrater, liberaler.

Peter Larsson, Aftonbladet 27/11


Återupprätta en anständig asylpolitik

Ovanstående rubrik är hämtad från Lunds Arbetarkommuns motion nummer 18 till vårens partikongress. Motionen innehåller en detaljerad genomgång av de beslut som inskränkt den svenska asylpolitiken det senaste året.
   Om ID-tvånget står det: ”Ett ID-tvång innebär således att den svenska gränsen är stängd för de flesta som är i behov av skydd från krig och förföljelse. Detta kan aldrig vara acceptabelt för en rörelse som säger sig verka för solidaritet.”
   Om arbetarrörelsen vill återta initiativet i debatten om Sveriges framtid och värna vår tradition av internationell solidaritet måste en anständig asylpolitik återupprättas.
Motionen kräver att socialdemokraterna ska verka för:
 • Att alla uppehållstillstånd som beviljas i Sverige ska vara permanenta
 • Att möjligheten till anhöriginvandring inte ska vara villkorad med försörjningskrav
 • Att möjligheten till anhöriginvandring utökas
 • Att kategorin ”övriga skyddsbehövande” ska ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige
 • Att uppehållstillstånd fortsatt ska beviljas vid synnerligen ömmande omständigheter
 • Att det så kallade transportöransvaret inom EU avskaffas så att människor på flykt har möjlighet att ta sig säkert till Europa.
   Arbetarkommunens medlemsmöte står bakom denna motion.
   För oss som bor i Lunds kommun innebär motionen en ljusglimt i en mörk tid. Den formulerar krav som alla anständiga lundabor kan ställa sig bakom.
   Flera andra arbetarkommuner för fram liknande krav. Kongressen äger rum 2017 och dess beslut kommer att ligga till grund för socialdemokratins politik inför riksdagsvalet 2018.

Inga kommentarer: