2022-09-15

Birgitta Frostin: Lydnad, uppror av Essie och Ulf

 

Birgitta Frostin har levt ett intressant och skiftesrikt liv. Nu har hon skrivit en bok om det, en bok om underkastelse och uppror. Tonen är sympatiskt återhållsam och den som letar efter glöd och känslostormar finner dem men får ofta läsa mellan raderna. 

Religionen är en trogen följeslagare från uppväxten i prästhemmet där fadern ofta ledde teologiska diskussioner vid middagsbordet och där särskilt mamma var sträng med regler och ritual. Pappan var själasörjare  vid uppfostringsanstalten Bona och när intagna pojkar blev straffade av mer hårdföra vårdare inne i ett litet hus hördes hemska skrik där inifrån, skrik tolkade av Birgitta som Guds röst.

Vid universitetet i Lund hamnade hon inte oväntat i de religiösa kotterierna och blev efterhand förälskad i en karismatisk teolog, senare professor och ledande befrielseteolog. I ett spännande avsnitt berättas om deras boendekollektiv i ett hus som paret köpte. Problemen blev många, inte minst när de andra boende i ideologiskt nit ville ta makten över husets ekonomi.

Det verkar närmast vara en flykt från det bångstyriga kollektivet och en god del äventyrslusta som gjorde att paret blev missionärer i Tanzania. Birgitta hade äldre släktingar som varit missionärer och har tidigare skrivit en bok om dem. Själv blev hon duktig på språket (swahili). Vi får inte reda på så mycket om religiösa aspekter av verksamheten bland  andra missionärer och de omvända afrikanerna, men också i detta avsnitt ger berättelsen många tillfällen till undran och förundran.

Den senare delen av Birgittas liv är ganska kortfattat skildrad, både vad gäller det privata och det yrkesmässiga. Tiden som svensklektor i Ryssland hade vi gärna velat veta mera om liksom kärleksaffärerna och musikens roll i hennes liv. Birgitta är ju en duktig klarinettist/saxofonist och har överfört sitt intresse till barnen.

Ett återkommande tema är Birgitta känsla av osynlighet, något vi tror många kan känna igen sig i. När hon på slutet reflekterar kring meningen med livet och särskilt sitt eget liv kan vi läsare glädja oss åt att hon kommit till insikter som leder till försoning.

Man kan se denna välskrivna bok som en utvecklingsroman, där Birgitta börjar som en ”söt och snäll flicka” i skuggan av andra men som utvecklas till en mogen och stark kvinna som vågar ta plats och synliggör sig själv och sitt liv. Bland annat i denna bok! Läs den!

Inga kommentarer: