2022-09-15

Fyra aftnar om klimatet

19/9, 3/10, 31/10, 14/11 i Lilla salen på AF i Lund. Filmas och kan ses live via vår hemsida

19 september kl. 18.00 Fredrik Charpentier Ljungqvist
Klimatförändringar och deras effekter på samhälle och hälsa under historien: en översikt
Fritt inträde. Allmänheten välkommen
Affisch »

Inga kommentarer: