2022-09-15

Totalt ökar inte det grova våldet: TT

 

Det dödliga våldet motsvarar 12 avlidna per miljon invånare. Det är på högsta nivå på länge men fortfarande lägre än kring 1990 då siffran var 14-15 avlidna.
   Sedan början av 2000-talet har personer som skrivs in (på sjukhusvård) på grund av övergrepp av annan person minskat med runt 39 procent.
   Det är även, tvärtemot vad många kanske tror, ett lägre antal ungdomar som begår våldsbrott jämfört med 1980- och 90-talen.
Det fick vi inte veta före valet.          

Inga kommentarer: