2022-09-15

En första valanalys av Hanna Gunnarsson

 
Här är en bild på v:s listettor i region-, kommun- och riksdagsvalet
Angelica Svensson, Helena Falk och Hanna Gunnarsson

Så var valet över. Vi har ännu en gång fått använda vår demokratiska rättighet att tillsammans besluta om hur samhället ska styras. Såhär efter ett par dagar kan vi börja göra de första valanalyserna. 

Det var en fin valrörelse i Lund. Personligen kraschade jag lite rakt in i den, efter en hektisk och jobbig vår i riksdagen då jag själv inte riktigt hade haft tid att planera för varken min egen valrörelse och eller delta så mycket i den gemensamma planeringen varken i Lund eller Skåne. En hel del gick därför på rutin, men vi har bra koll i Lund på hur vi gör en bra valrörelse och har lagt en bra grund under hela mandatperioden (även om pandemin satte käppar i hjulet för det utåtriktade arbetet). Många har varit engagerade, från nya medlemmar till de som varit med i många år och som vanligt drog ett stort lass. Det var affischbockar, valstuga, utdelningar i bostadsområden, debatter, torgmöten med Röda Kapellet och mycket mer. Som vanligt var det många intressanta samtal i valstugan och tack och lov inte så många arga personer. Våra fina valstuga klarade av en valrörelse till. Den har varit med sedan 2006 och med lite renoveringar fungerar den fortfarande väldigt bra och är unik i sitt utseende jämfört med de andra partiernas byggbodar. 

Min egen valrörelse bestod till stor del av att stå i valstugan och prata med skolklasser och väljare. Jag representerade partiet i några debatter på gymnasieskolor, hos en studentförening, i en frikyrka och i Sveriges radios försvarsdebatt sänd från Stockholm. Jag besökte Ystad, Trelleborg, Eslöv och Karlskrona (där jag också hann med ett studiebesök på Kockums varv). Lund är ju stad där fokus ligger väldigt mycket på den lokala politiken och det är därför våra kommunala kandidater som drar det största lasset när det gäller debatter och medier. Att hinna besöka fler orter i valkretsen är ett ständigt dåligt samvete, det är en balans mellan att åka till mindre orter med få vänsterväljare och stå i valstugan i Lund där vi vet att vi har stort stöd. Det var också lite svårt att planera hur mycket jag som riksdagsledamot skulle stanna hemma i valkretsen och hur mycket jag skulle åka runt i landet. Där gjorde vi olika i riksdagsgruppen. Jag valde att stanna hemma. 

Valresultatet då? Med tanke på att miljöpartiet låg under spärren så länge inför valrörelsen var det givet att vänsterpartiet skulle förlora till dem i stödröster. Jag hade gissat på en procentenhet, och det slutade med att vi minskade 1,3 i riksdagsvalet i hela landet. Jag hade hoppats på att vi skulle få ett bättre valresultat och landa runt 7-7,5%, men (i skrivandets stund) blev det 6,7%. Det är inte ett bra resultat. Förutom stödrösterna till miljöpartiet verkar vi har förlorat en hel del socialdemokrater som kommit till oss efter kampen mot marknadshyror och arbetet för högre pensioner. Vi vet att socialdemokraterna är starka och samlar ihop sina styrkor när valdagen väl närmar sig. 

Just nu (torsdag förmiddag) pågår den slutgiltiga rösträkningen och det senaste dygnet har V tagit sig förbi C i antalet röster i riksdagsvalet, även om vi har samma procentandel. Att bli fjärde största parti i riksdagen, om än med liten marginal, är viktigt. Det skulle kunna ge en talmanspost (tredje vice, vi hade andra vice senaste perioden) och att vi får komma före centern i alla talarlistor, framförallt i partiledardebatterna. 

Det är väldigt glädjande att vi får så bra resultat i kommuner och regioner! Jag är ju kommunpolitiker i hjärtat och vet hur viktig denna del av den svenska politiken är. Vi kan göra stor skillnad i kommuner och regioner eftersom det är där stora delar av välfärden finns: Skolan, socialtjänsten, äldreomsorgen, kollektivtrafiken och inte minst sjukvården. Vi har nu ännu större möjlighet att påverka i stora frågor om arbetsvillkor och arbetsmiljö, tillgänglighet och avgifter. Extra glädjande är det att vi tar KF-mandat i Trelleborg, efter 16 år utanför formell makt i kommunpolitiken. Vi ökar även i många andra kommuner i Skåne och tar två nya mandat i regionfullmäktige. Detta visar att väljarna tror på vår politik och har förtroende för våra företrädare, vilket gör mig väldigt glad. Resultaten i kommuner och regioner visar på vilken potential vi har i rikspolitiken. (Samtidigt är det intressant att fundera på miljöpartiets ganska dåliga resultat i kommuner och regioner i relation till deras riksdagsresultat). 

I Lund får vi ett jättebra resultat i kommunen, hela 11 %! Vi landar på 7 mandat, en ökning med ett mandat. När jag blev invalda i kommunfullmäktige 2006 hade vi 4 mandat (men den minnesgode kommer ihåg att vi hade 9 mandat 1979!). Feministiskt initiativ åker ur kommunfullmäktige, och jag hoppas verkligen att de Fi:are som vill känner sig välkomna i vänsterpartiet! Två partikamrater från Lund blir invalda i regionfullmäktige (Angelica och Gunilla) och ytterligare en person från vår regionvalkrets, från Hörby, får en plats. 

För övriga partier kan konstateras att moderaterna fortsätter sjunka (nedåtgående trend sedan 2010), liberalerna och socialdemokretarna ökar, miljöpartiet ligger stilla och FNL minskar. 

Vi i Vänsterpartiet behöver nu fundera på hur vi utbildar nya politiker, byter erfarenheter och hjälps åt, men också på hur vi knyter ihop det parlamentariska med det utomparlamentariska och hur vi gör kommun- och regionpolitiken ideologisk och utåtriktad. Vi får inte fastna i mötesrummen!

Stort tack till alla som har varit engagerade i årets valrörelse och stort tack till alla som har röstat på Vänsterpartiet. Jag och alla partikamrater ska förvalta förtroendet på allra bästa sätt och göra vårt allra bästa. Hör gärna av er med frågor, förslag och synpunkter! 
Hanna Gunnarsson, riksdagsledmot (v), Lund     

Inga kommentarer: