2022-09-15

Klimatmanifestation på temat valfläsk av Marianne Sonnby Borgström


Folkets kök i Lund serverar vegetariskt valfläsk
till alla deltagare

Fridays for Future har manifesterat på Stortorget i Lund varje fredag sedan Greta Tunberg startade sina skolstrejker för klimatet 2018. Det är 4 år sedan och även år 2018 var ett valår. Greta ville med sina strejker driva på politikerna att ta klimathotet på allvar, eftersom hon var rejält besviken på politikerna.  Varje fredag har Fridays for Future manifesterat på Stortorget och Nilla Bolding har troget samlat in namnunderskrifter till stöd för Fridays for Future och klimatrörelsen.


Nilla Bolding samlar namnunderskrifter

Framför fredagens manifestation stod de olika partiernas valstugor. Årets val och de politiska partiernas valfläsk var föremål för granskning i fredagens manifestation. Dessutom bjöds alla deltagarna på vegetariskt valfläsk.
De båda organisatörerna av manifestationen, Lotti Rosenkvist och Linnea Lindh, inledde mötet. Lotti eldade som vanligt massorna med att ropa slagord och folket på torget svarade: Vad ska vi göra? Rädda klimatet! När? Nu!


Lotti Rosenkvist

Linnea talade om vikten av att nå målet högst 1,5 graders uppvärmning och det allvarliga hot som den globala uppvärmningen utgör mot vår jord om inget görs. Om vi fortsätter att släppa ut koldioxid i atmosfären i samma takt som hittills kommer större delen av vår jord bli obeboelig. Hon hänvisade till den karta som illustrerar vilka delar av jorden som det blir möjligt att leva på vid 4 graders uppvärmning.


Linnea Lind

Tomas Björnsson, ordförande i Lunds Naturskyddsförening, manade politikerna att komma fram ur sina valstugor och lyssna. Han inledde sitt tal med att ropa ut på torget: Politiker, Var är ni? Kom fram ur era valstugor! Kom och lyssna på oss! Politikerna kom inte ut från sina valstugor, men ett par politiker fanns dock redan på plats. Tomas ställde den retoriska frågan: Har politikerna förstått allvaret i klimatfrågan?  Svaret är: Nej, politikerna har, trots väldigt tydlig och övertygande forskning om allvaret i klimatkrisen, åter glömt bort klimatet i årets valrörelse.


Tomas Björnsson, Lunds
Naturskyddsförenings ordförande

   Inte heller har mycket har hänt i klimatfrågan trots många klimatlöften i valet 2018. I årets valrörelse tycks partierna istället försöka överträffa varandra i försäkringar om stöd till oförändrat hög elkonsumtion och stöd till fossildriven bilism. Sådana löften tycks vara ett sätt att locka väljare och är mer publikfriande än att tala om de nödvändiga och delvis obekväma beslut som krävs för att rädda vår jord från en framtida klimatkatastrof. Den pågående omställningen till grön energi, såsom vindkraft och solenergi, är bra och nödvändig, men behovet av energi är oändligt och vi måste även spara energi och ändra vårt sätt att leva, menade Tomas. Det går utmärkt att med enkla metoder minska elanvändning och använda elen mer effektivt. När det gäller förändring av livsstil behöver framförallt de rika ändra livsstil. De 10 % rikaste människorna står för hälften av utsläppen av koldioxid medan de 50 procent fattigaste står för mindre än 10 procent av utsläppen. I Sverige tillhör de allra flesta till de rikare på vår planet. Den fossilberoende bilismen och flyget kan inte fortsätta som hittills, vi måste äta mer vegetariskt och minska matsvinnet.


Karta som med brunt illustrerar de delar av jorden som blir obeboeliga vid 4 graders uppvärmning

Vi kan inte ständigt öka vår konsumtion och fortsätta med långväga transporter av varor på våra vägar. Vårt sätt att leva måste förändras radikalt, menade Tomas. Att ändra livsstil kan innebära många positiva förändringar. Att äta mer vegetariskt är nyttigt för hälsan. Att cykla istället för att ta bilen är också hälsosamt. Minskning av långväga varutransporter kan innebära ett lyft för lokalsamhället och landsbygden. Och för att alla dess förändringar ska kunna åstadkommas krävs modiga politiker, som vågar fatta de beslut som krävs för att rädda klimatet. Förhoppningsvis kommer då också kloka väljare välja dessa modiga politiker. Var och en av oss kan börja lägga om sin livsstil, men det räcker inte, det krävs radikala och modiga politiska beslut.
   Som en illustration till behovet av livsstilsförändring bjöd Folkets kök i Lund på vegetarisk gryta till alla deltagare i manifestationen. Folkets kök är en del av en global rörelse Free Food for Everyone, som strävar efter att minska matsvinnet genom att ta vara på utgången mat från affärer m.m. och dessutom se till att de som bäst behöver maten får den. Varje torsdag serverar Folkets Kök gratis mat på Smålands nation på Kastanjegatan 7.  
   Slutligen talade Rolf von Dorf om det lokala uppropet i Lund ”Bredda inte E22”. Mängder av namnunderskrifter har samlats in mot beslutet om att bredda E22 genom Lund till sex filer. Beslutet togs i kommunfullmäktig år 2019, ett beslut som gynnar bilismen och ökar koldioxidutsläppen.  Genom den stora folkliga opinionsbildningen har Socialdemokraterna i Lund ifrågasatt sitt tidigare stöd till beslutet. Utsikten till att stoppa breddningen har i och med denna politiska omprövning ljusnat. Att utomparlamentariskt arbete och folkliga manifestationer kan påverka politiska beslut är detta framgångsrika arbete verkligen ett bevis på. Trots att det ser mörkt och motigt ut ibland måste vi fortsätta påverka politiker genom att agera för klimatet och dessutom kan var och en bidra med att ändra sitt eget sätt att leva till en mer hållbar livsstil, avslutade Rolf sitt tal.
Rapporterat av Marianne Sonnby Borgström

Inga kommentarer: