2014-01-16

Bibliografi över Gunnar Sandins texter


Gunnar Sandin (1940-2012)  är för många lundabor känd som en drivande kraft bakom ett antal initiativ: Bokcaféet, blåsorkestern Röda Kapellet och många års verksamhet inom Vänsterpartiet. Men framför allt var Gunnar en skrivande person. Han arbetade som översättare av facklitteratur inom samhällsvetenskap och politik och blev en av Sveriges främsta och mest eftersökta på det området. Hans stora intresse var järnvägshistoria. Gunnar ligger bakom till exempel boken om Bjärredsbanan och den stora utredningen om Fritjof Nilsson Piraten och järnvägen och till sist Järnvägsdata som förtecknar Sveriges alla stationer och hållplatser.
   Därtill var Gunnar en flitig medarbetare i Veckobladet, lundavänsterns nu snart 40-åriga publikation som gått igenom många förvandlingar från stencilerat blad till fyrsidigt pffsettryck med 900 prenumeranter till i dag webbtidning. Veckobladet var inte ett internblad för Vänsterpartiet utan nådde full offentlighet och lästes brett av lundabor och rikspress. Det som lockade var framför allt vad Gunnar skrev; elegant, kunnigt och uppslagsrikt.

Bibliografin omfattar:
 • 1 535 artiklar, varav de flesta handlar om liv och politik i Lund under åren 1970 - 2012
 • 274 översättningar, varav 119 är böcker, framför allt inom samhällsvetenskap, medan resten är enstaka artiklar eller kapitel i andra böcker
 • 200 texter om järnvägar, framför allt om järnvägar i Skåne. Här finns 14 böcker medan resten är artiklar publicerade i TÅG, Metro, Skånska Järnvägar etc.

Vi har till bibliografin fogat några texter; en kortfattad levnadsteckning och några exempel på Gunnars prosa. Vi hoppas att vi med denna bibliografi ska väcka intresse för Gunnars texter. Ingrid André, Sten Henriksson, Anders Lundquist, Gunnar Olofsson & Göran Persson
Bibliografiannonsen som pdf »

Inga kommentarer: