2014-01-16

Pusselbitar

Fria skolvalet skadar Sverige. Skolverket har slagit fast att det fria skolvalet ökar segregationen och därmed påverkar elevernas resultat negativt. Vi bygger inget bra samhälle genom att välja bort varandra.
Ledare, Aftonbladet  2/1

Allt högre betyg trots lägre kunskapsnivå. Pisastudien visar att svenska niondeklassares kunskaper dalat. Samtidigt har deras slutbetyg blivit bättre och bättre. Experterna är eniga: betygen glider allt längre bort från verkligheten. – Vi kan föreställa oss att ju mer marknadslikt ett skolsystem är, och där betygen har ett marknadsföringssyfte, desto högre tryck är det på betygsinflationen, säger enhetschef Sverker Hård. – Jag tvekar inte att beteckna det som ett allvarligt systemfel i den svenska skolan, säger Jan-Eric Gustafsson vid Göteborgs universitet.
TT 27/12

Skolpengsystemet leder till strid om elever, med glädjebetyg och skolsegregation som följd. Detta kommer förstås regeringen inte åt med onsdagens reformutspel.
Ledare, Expressen 10/1

Myt att människor önskar sig sådan valfrihet.  ”I ett sådant samhälle, byggt utifrån en idé om mesta möjliga valfrihet, är det fria valet i själva verket kringskuret och begränsat. . De viktigaste valen är sällan (”fria”) och det är en modern politisk myt att människor i allmänhet önskar sig den sortens ”valfrihet”.
Patrik Svensson, SDS kultur

Sverige har Europas mest avreglerade, privatiserade och konkurrensutsatta järnväg. Vi ligger före Tyskland, Storbritannien och Nederländerna.
SOU 2013:83

Avregleringarna har kostat oss miljarder.  Inställda tåg, uteblivna mediciner, krångel med
telekommunikationer och dyrare el är några av konsekvenserna, enligt riksrevisionens chef Claes Norgren.
DN 3/1
(Miljarderna har förstås hamnat i någons ficka).

Inga kommentarer: