2014-01-16

Nu springer M ifrån sina vallöften om spårväg!
av Ulf Nymark

Det blir ingen spårväg i Lund om inte staten är med och betalar! Detta var budskapet i ett utspel som moderaterna i Lund gjorde under torsdagen. Och planerna på en spårväg söderut genom Lunds centrum är definitivt lagda på den moderata hyllan.

2010: Inga problem med finansieringen
I valrörelsen 2010, den 2 september, sa Mats Helmfrid så här enligt Sydsvenskan:
   ”Vi knyter ihop Lunds södra och norra delar. Redan år 2014 ska spårvagnar rulla norrut till Brunnshög – och söderut genom centrum, förbi Stortorget och vidare ut till Tetra Pak”.
   Inga svårigheter skuggade den ljusnande spårvägsframtiden. Inte ens finansieringen var något problem: ”Vi löser det tillsammans med regionen”, sa kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid. Han underströk att spårvägssatsningen inte står och faller med statlig delfinansiering. Tove Klette underströk i Sydsvenskan att detta var ett vallöfte.

Miljöpartiet och Brunnshögsplanen
Moderaterna har nu mage att påstå att Miljöpartiet inte vill bygga på Brunnshög. Det vill MP visst göra. Men MP ville i fullmäktige i december i fjol i första hand återremittera planen till Kommunstyrelsen för omarbetning, i andra hand bordlägga planen just med anledning av att spårvägsfrågan inte var löst.

Ny majoritet
Återstår nu att se om hur staten ställer sig till medfinansiering. Säjer staten nej och om moderaternas ställningstagande vinner majoritet måste rimligen hela planeringen för Brunnshög göras om från grunden. Hela planen bygger på att det ska gå spårvagn! Oavsett hur det går med den statliga finansieringen understryker moderaternas svikna vallöften behovet av en ny majoritet i Lunds kommun nästa mandatperiod.

Inga kommentarer: